IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 698 06 06
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Europejskie Oceny Techniczne PDF Drukuj

Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, dla wyrobów budowlanych, dla których nie ma odpowiednich europejskich norm zharmonizowanych, mogą być wydawane europejskie oceny techniczne.


Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i umieszczenia oznakowania CE.


Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest upoważniony do wydawania europejskich ocen technicznych dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w zakresie następujących grup wyrobów:

 

Lp. Grupa wyrobów
wg Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Kod grupy
1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/autoklawizowanego napowietrzonego 1
2. Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą lub para wodną) 3
3. Materiały termoizolacyjne złożone zestawy/systemy izolacyjne 4
4. Łożyska konstrukcyjne trzpienie do złączy konstrukcyjnych 5
5. Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane 8
6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg 12
7. Konstrukcyjne wyroby/elementy drewniane i wyroby pomocnicze 13
8. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne 15
9. Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze) zestawy zakotwień i cięgien 16
10. Wyroby podłogowe i posadzkowe 19
11. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze 20
12. Wyroby do budowy dróg 23
13. Kruszywa 24
14. Kleje budowlane 25
15. Wyroby związane z betonem, zaprawą, zaczynem 26
16. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi 28
17. Wyroby do uszczelniania złączy 32
18. Mocowania/Łączniki 33
19. Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty 34

 

 


Co to jest europejska ocena techniczna (EOT)?


Co to jest europejski dokument oceny (EDO)?


IBDiM jako jednostka oceny technicznej (JOT)


Terminologia


Linki


Wniosek o wydanie europejskiej oceny technicznej

 

Kontakt: Joanna Kędzielska
Jednostka Oceny Technicznej
tel. (22) 39 00 410, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.