IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 698 06 06
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Konferencje


Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych PDF Drukuj

 

Realizacja pakietu projektów w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) rozpoczęła się z początkiem 2016 r. Przedsięwzięcie polega na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa i jest współfinansowane przez NCBR i GDDKiA.
W związku z wagą programu i jego nowatorską formułą, chcielibyśmy zaprezentować stan zaawansowania prac podczas konferencji "Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych". Uczestnicy przedsięwzięcia opowiedzą o przebiegu realizacji projektów w ich instytucjach. Podzielą się swoimi sukcesami i pokażą, jak pokonywali trudności.
Dowiemy się także, jakie nowatorskie rozwiązania pojawią się w obszarach: technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, brd, zarządzaniu siecią drogową, ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, sposobach ochrony otoczenia dróg i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

9 maja 2017


13.00 - 13.15
Otwarcie konferencji

13.15 - 14.15            Sesja I

13.15 - 13.35    RID-I/6     Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu - Instytut Badawczy Dróg i Mostów

13.35 - 13.55    RID-I/25   Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych  - Politechnika Warszawska

13.55 - 14.15    RID-I/32   Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

14.15 - 15.00    Obiad

15.00 - 16.00            Sesja II

15.00 - 15.20 RID-I/33   Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - Instytut Transportu Samochodowego

15.20 - 15.40    RID-I/36    Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu - Instytut Transportu Samochodowego

15.40 - 16.00    RID-I/37    Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

16.00 - 16.15 Podsumowanie

 

10 maja 2017


13.15 - 14.15            Sesja III

11.00 - 11.20    RID-I/41 Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - Instytut Transportu Samochodowego

11.20 - 11.40    RID-I/44    Miejsca parkingowe na MOP - Uniwersytet Warszawski

11.40 - 12.00    RID-I/50    Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu - Politechnika Krakowska

12.00 - 12.20    Przerwa na kawę

12.20 - 13.20            Sesja IV

12.20 - 12.40    RID-I/55   Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu - Politechnika Warszawska

12.40 - 13.00 RID-I/62      Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu - Politechnika Warszawska

13.00 - 13.20 RID-I/64      Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Politechnika Gdańska

13.20 - 13.40    Przerwa na kawę

13.40 - 14.40           Sesja V

13.40 - 14.00    RID-I/67    Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - Politechnika Gdańska

14.00 -14.20 RID-I/68     Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem - Akademia Górniczo-Hutnicza

14.20 - 14.40    RID-I/76    Ochrona przed hałasem drogowym - Politechnika Krakowska

14.40 - 15.00   Dyskusja i podsumowanie Konferencji

15.00                Obiad

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ON-LINE

 

formularz_button


OPŁATA KONFERENCYJNA
- 250 zł brutto

Należność płatna przelewem na konto Instytutu do dnia 30 kwietnia 2017.

Opłata konferencyjna zapewnia bezpłatny wstęp na targi Autostrada Polska po uprzedniej rejestracji na www.targikielce.pl


NUMER KONTA

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "Kielce 2017"


MIEJSCE KONFERENCJI


Targi Kielce -  sala Delta,  Centrum Kongresowe, ul. Zakładowa 1, Kielce

Stanowisko recepcyjne czynne:

9 maja od godz. 12.00

10 maja od godz. 10.00

Konferencja towarzyszy XXIII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.


SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.ibdim.edu.pl

 

Serdecznie Państwa zapraszamy

 

PATRONI MEDIALNI:

 


 
Kielce 2016 PDF Drukuj

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

zapraszają na konferencję


STALOWE CZY BETONOWE DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE?

KIELCE, 31.05.2016 r.

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA SALI ORAZ GODZINA ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI.
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W SALI E 3, HALA TARGOWA E.
ROZPOCZĘCIE - GODZ. 13.00


 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów organizują konferencję: „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?”. Celem konferencji jest porównanie konstrukcji mostowych ze stali z konstrukcjami betonowymi (żelbetowymi i sprężonymi).

Oba materiały – stal i beton - są powszechnie stosowane w mostownictwie od dziesięcioleci. Natomiast obiekty wykonywane z tych, jakże różnych, materiałów mają swoją specyfikę. I o tej specyfice będzie mowa na konferencji.


Ponadto w mostownictwie (jak w każdej innej dziedzinie) występuje problem skali. Projektowanie i realizacja inwestycji jest ściśle związana z wielkością obiektów mostowych - inne są zasady budowy obiektów o dużej rozpiętości przęsła, a inne – o małej. I o tym także będzie mowa.


Organizatorzy zapraszają na konferencję o projektowaniu i budowie dużych i małych obiektów mostowych ze stali i betonu.


Do spotkania na konferencji w Kielcach.

 

 

Więcej…
 
Kielce 2015 PDF Drukuj

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

zapraszają na konferencję


„MOSTY I WIADUKTY WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU”

KIELCE, 14.05.2015 r .

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów  organizują konferencję „Mosty i wiadukty ważnym elementem kształtowania krajobrazu”.

Polskie mostownictwo ma się czym szczycić w swojej działalności na przestrzeni wieków. Możemy pochwalić się wieloma pionierskimi dziełami mostowymi. Ostatnie dwie dekady pokazują również, że polska myśl mostowa niedaleko odbiegła od światowych osiągnięć, czego dowodem jest wybudowanie wielu obiektów mostowych na najwyższym poziomie.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu naszego mostownictwa, stąd szeroka tematyka obejmująca większość problemów całej dziedziny budownictwa mostowego. Dobrze zaprojektowane konstrukcje inżynierskie są dostosowane formą do krajobrazu, do warunków otoczenia, a funkcje obiektów pozostają w zgodzie z odpowiednią technologią i warunkami ekonomicznymi.

Organizatorzy liczą na szeroką, nieskrępowaną dyskusję i dlatego przewidzieli problemowe referaty wybitnych ekspertów wprowadzające do dyskusji.

Więcej…
 
Drogi i szlaki rowerowe – nowe możliwości PDF Drukuj

Zainteresowanie ruchem rowerowym stwarza potrzebę wytyczania i budowania tras rowerowych, umożliwiających bezpieczną i komfortową jazdę na rowerze.


Z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w maju 2014, r. została znowelizowana ustawa – Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy, co umożliwia lokalizację drogi rowerowej lub turystycznego szlaku rowerowego np. na koronie wału przeciwpowodziowego. Wprowadzono nowe pojęcie – drogi rowerowej, która jest zlokalizowana poza pasem drogowym i nie jest drogą publiczną, lecz drogą wewnętrzną, a to powinno ułatwić budowę dróg i szlaków rowerowych.


Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego, wspierając inicjatywę Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego organizuje konferencję DROGI I SZLAKI ROWEROWE – NOWE MOŻLIWOŚCI.


Zależy nam na popularyzacji idei wyprowadzenia rowerzystów z poboczy dróg publicznych na przeznaczone dla nich bezpieczne drogi rowerowe. Mamy nadzieję, że dzięki tej konferencji budowa drogi rowerowej lub wyznaczenie turystycznego szlaku rowerowego będą łatwiejsze, a zbudowane drogi bezpieczne i trwałe.


Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych problematyką projektowania lub budowy dróg i szlaków rowerowych oraz zagadnieniami związanymi ze stosowanymi technologiami i wyrobami budowlanymi.
Konferencja nie wyczerpuje tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu działań mających na celu rozbudowę sieci dróg i szlaków rowerowych.

Więcej…