IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 698 06 06
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Posiedzenie Komitetu Programowego TRA2016

25 listopada 2015

W dniach 23-24 listopada 2015 obradował Komitet Programowy Konferencji TRA2016.
Było to już piąte posiedzenie tego Komitetu. Jego członkowie rozpoczęli pracę od wizyty na PGE Narodowym. Tam zapoznali się z rozkładem sal konferencyjnych i obejrzeli miejsca przeznaczone na wystawę i wydarzenia towarzyszące. Następnie omawiano wybór referatów do wygłoszenia i  na wystawę plakatów oraz zaplanowano poszczególne sesje.

Więcej…
 
Gość z Vilnius Gediminas Technical University

24 listopada 2015

Instytut Badawczy Dróg i Mostów  odwiedził dr Audrius Vatikus z Vilnius Gediminas Technical University.  Celem wizyty było omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach Horyzontu 2020 oraz projektów inicjowanych przez CEDR - Europejską Konferencję Dyrektorów ds. Dróg.
Prof. Leszek Rafalski opowiedział o najistotniejszych kierunkach badań IBDiM i realizowanych projektach, także tych z Horyzontu 2020.

Więcej…
 
LVIII Techniczne Dni Drogowe

23 listopada 2015

Prof. Leszek Rafalski aktywnie uczestniczył w LVIII Technicznych Dniach Drogowych, które odbyły się w dniach 18-20 listopada 2015 w Białymstoku. W pierwszym dniu konferencji dyrektor IBDiM wystąpił z wykładem pt. Kierunki prac badawczych IBDiM w najbliższych latach oraz badania wysadzinowości mieszanek niezwiązanych. Następnie prowadził sesję II – Drogownictwo, oraz sesję IV Trwałość nawierzchni drogowych.

Więcej…
 
Publikacja Kancelarii Senatu na temat polskiego transportu

12 listopada 2015

Kancelaria Senatu wydała publikację pt. Polski Transport : Ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety na przyszłość. Znalazły się w niej odpowiedzi na ankietę Senackiego Zespołu Infrastruktury. W gronie zaproszonych do udzielenia odpowiedzi w ankiecie znalazł się prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM.
Jak napisał we wstępie Senator Stanisław Kogut, przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury, przeprowadzono ją „wśród osób o pozycji i dorobku uznanych w środowisku związanych z najważniejszymi dziedzinami transportu”. Celem twórców ankiety było „dokonanie swoistej, zobiektywizowanej fotografii stanu polskiego transportu dwadzieścia pięć lat po rozpoczęciu wielkiej transformacji”.

Więcej…
 
Polskie Radio Jedynka o badaniach hałasu

4 listopada 2015

O różnych metodach badań hałasu nawierzchni drogowych i, co z tym związane, rozmaitych urządzeniach do jego pomiaru wykorzystywanych przez IBDiM, w Magazynie Europejskim+ opowiedzieli prof. Adam Zofka i Maciej Maliszewski z Zakładu Technologii Nawierzchni.

Więcej…
 
Wizyta delegacji z Gruzji

29 października 2015

Delegacja z Gruzji, w dniu wczorajszym, odwiedziła IBDiM. W jej składzie znaleźli się: Rati Ionatamishvili - sekretarz Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Tbilisi oraz Shalva Maisuradze - koordynator programów dotyczących osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Tbilisi.

Więcej…
 
IBDiM w Wiadomościach Naukowych TVP 1

26 października 2015

Wiadomości Naukowe TVP 1 podjęły temat badań nawierzchni drogowych przy pomocy wyspecjalizowanych laboratoriów mobilnych. Takie laboratoria są w posiadaniu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, lidera nowoczesnych badań infrastruktury drogowej.

Więcej…
 
Unikalna metoda oceny hałaśliwości nawierzchni drogowych OBSIe

19 października 2015
Instytut Badawczy Dróg i Mostów pracuje obecnie nad wdrożeniem w polskim drogownictwie unikatowej metody pomiaru hałaśliwości nawierzchni drogowych i lotniskowych OBSIe. Wszechogarniający hałas, także ten od nawierzchni, negatywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka. Wszelkie działania mogące go zminimalizować są niezwykle cenne. Nad rozwiązaniem problemu pracują naukowcy w wielu krajach świata, stosując rozmaite urządzenia i procedury.

Więcej…
 
V posiedzenie Management Committee TRA2016

16 października 2015

W dniu wczorajszym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się V posiedzenie Management Committee konferencji Transport Research Arena 2016.
Zebrani zaakceptowali sprawozdanie z IV posiedzenia MC. Dyskutowali o działaniach Komitetu Organizacyjnego, systemie rejestracyjnym, pozyskiwaniu sponsorów i wystawców oraz działaniach promocyjnych.

Więcej…
 
Kongres Infrastruktury Polskiej

16 października 2015
Trzecią edycję Kongresu Infrastruktury Polskiej, który odbył się w dniu 8 października w Łodzi, patronatem honorowym objął Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 48

PATRONAT IBDiM