Skład osobowy

Główna Księgowa / Kierownika Działu Finansowego – Księgowego

mgr inż. Aneta Sienicka
tel. (22) 39 00 126
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Głównej Księgowej / Kierownika Działu Finansowego – Księgowego

mgr Justyna Kubiak
tel. (22) 39 00 111
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Pracownicy

lic. Jan Królikowski
tel. (22) 39 00 124
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Justyna Kubiak
tel. (22) 39 00 111
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
mgr Lidia Morska-Żmij
tel. (22) 39 00 111
e-mail: lmorska@ibdim.e
 
Agnieszka Nowicka
tel. (22) 39 00 125
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Grażyna Płukarska
tel. (22) 39 00 125
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jolanta Loska
tel. (22) 39 00 123
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agnieszka Słomska
tel. (22) 39 00 123
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.