Skład osobowy

Kierownika

mgr Daria Królikowska
tel. (22) 39 00 114
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastępca Kierownika

mgr inż. Nadieżda Uzdowska
tel. (22) 39 00 115
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy

Krystyna Kaniuk
tel. (22) 39 00 115
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Małgorzata Pecq-Jędrzejczak
tel. (22) 39 00 112
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.