IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego PDF Print

There are no translations available.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, bezpiecznego słupa oświetleniowego zintegrowanego z oprawą oświetleniową stanowiącego tzw. bezpieczny punkt oświetleniowy. Głównym wyzwaniem projektu jest zaprojektowanie oprawy oświetleniowej przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w technice świetlnej, sposobu jej połączenia ze słupem oraz bezpiecznego słupa oświetleniowego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 249 832,36 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 3 827 141,04 zł

Projekt realizowany w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:

1. Elektromontaż Rzeszów Spółka Akcyjna

2. LUG Light Factory Spółka z o.o.

3. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.12.2021

Kontakt: mgr inż. Michał Karkowski, tel. (22) 39 00 212, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it