IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Spis treści rocznika 2009 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Print

There are no translations available.

Nr 175/2009

Podłoża gruntowe, ich stabilizacja i podbudowa nawierzchni
10 lat obserwacji odkształceń budowli z gruntu zbrojonego geosyntetykami
Opracowanie dr. inż. Bolesława Kłosińskiego na podstawie artykułu: A. Herold - „10 Jahre Verformungbeobachtungen an KBE-Bauwerken – Ist die Dehnsteifigkeit der Geokunststoffe der Schlüssel zur korrekten Prognose des Verformungsverhaltens von KBE-Stützbauwerken?“, zamieszczonego w czasopiśmie Geotechnik nr 2/2007

Obiekty inżynierskie
Dopuszczalne naprężenia rozciągające w środnikach kablobetonowych mostów segmentowych
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: Ayman M. Okeil - „Allowable Tensile Stress for Webs of Prestressed Segmental Concrete Bridges”, zamieszczonego w czasopiśmie ACI Structural Journal nr lipiec-sierpień 2006

Optymalizacja stanu technicznego oraz niezawodności w czasie eksploatacji zużywających się budowli na przykładzie mostów
Opracowanie mgr. inż. Stefana Rewińskiego na podstawie artykułu: A. Petcherdchoo, L. A. C. Neves, D. M. Frangopol - „Optimizing Lifetime Condition and Reliability of Deteriorating Structures with Emphasis on Bridges”, zamieszczonego w czasopiśmie Journal of Structural Engineering nr 4/2008

Mechanizacja i organizacja robót drogowych
Ciche ścianki szczelne
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: „Clean sheets”, zamieszczonego w czasopiśmie Ground Engineering  nr 5/2007

Ochrona środowiska
Tam, gdzie dzikie zwierzęta spotykają drogę
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: A. Levy - „Where the Wildlife Meets the Road”,  zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr maj-czerwiec 2005

Różne
Kierowcy w podeszłym wieku na skrzyżowaniach dróg
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: D. A. Morena, W. S. Wainwright i F. Ranck pt. „Older Drivers at a Crossroads”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr styczeń-luty 2007

Nr 176/2009

Obiekty inżynierskie
Badania przepustów bez sztucznego dna
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: K. Kerenyi i J. Pagán-Ortiz - „Testing Bottomless Culverts”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr maj-czerwiec 2007

Budowa dwóch kładek dla pieszych i ścieżek rowerowych w Dortmundzie
Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu W. Sobek i S. Engelsmann - „Neubau von zwei Fuβ- und Radwegbrücken in Dortmund”, zamieszczonego w czasopiśmie Bautechnik nr 10/2007

Uszczelnianie pomostów betonowych - żywice epoksydowe jako element wiążący między betonem a warstwą uszczelniającą

Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: A. Tölle - „Abdichtung von Betonbrücken”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβen-und Tiefbau nr 5/2008

Sposób na szybszą budowę mostów
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: J. Kollegger, S. Blail - „Making savings”, zamieszczonego w czasopiśmie Bridge nr 51/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Dobre właściwości powierzchniowe nawierzchni warunkiem bezpiecznej jazdy
Opracowanie mgr. Józefa Marka Wiśniewskiego na podstawie artykułu: A. Jacot -- „Gute Oberflächeneigenschaften für sichere Fahreigenschaften”, zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Verkehr nr 11/2006

Oczyszczanie nawierzchni drenujących wykonanych z asfaltu porowatego
Opracowanie mgr. inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: Ch. Angst i F. Beltzung - „Reinigung von offenporigen Belägen”, zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Verkehr nr 7/8 2008

Różne
Metoda oceny stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniach w miastach
Opracowanie dr. inż. Jacka Malaska na podstawie artykułu: A. H. Do, D. Carter, C. Zegeer, W. Hunter - „Scoring Intersection Safety”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr marzec/kwiecień 2008

Nr 177/2009

Materiały drogowe
Moduł zespolony lepiszczy asfaltowych

Opracowanie mgr. inż. Krzysztofa Mirskiego na podstawie artykułu: B. Eckman, D. Chabert, O. Moglia, S. Largeaud, P. Descroix, E. Chailleux, V. Mouillet, H. Soenen, A. Perez Lepe, S. Nigen-Chaidron, L. Champion-Lapalu - „Module complexe des liants bitumineux”, zamieszczonego w czasopiśmie Routes nr 866/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Uczenie się od dróg - asfalt porowaty
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: V. Kirsch i O. Ripke - „Lernen von den Strassen - Offenporige Asphalte”, zamieszczonego w materiałach konferencyjnych „Ashaltstrassentagung 2007” (FGSF A 38)

„Ciche” warstwy ścieralne z SMA
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: K. Gärtner, K. Graf, D. Meyer i S. Scheuer - „Lärmtechnisch optimierte Splittmastixasphaltdeckschichten”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβe und Autobahn nr 12/2006

Obiekty inżynierskie
Budowa kładki nad jeziorem URFT w Parku Narodowym EIFEL (RFN)
Opracowanie mgr inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: L. Cornelissen -  „Neubau der Urftseebrücke im Nationalpark Eifel”, zamieszczonego w czasopiśmie Stahlbau nr 6/2008

Różne
Wysoki poziom techniczny zimowego utrzymania dróg w Europie
Opracowanie mgr. inż. Stanisława Michalskiego na podstawie artykułu:   H. Hanke - „Winterdienst auf hohem technischen Niveau in Europa. Eine Bestandsaufnahme anlässlich der COST-Winterdienst-Konferenz im deutschen Bad Schandau”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβe und Autobahn nr 8/2008

Nr 178/2009

Podłoża gruntowe, ich stabilizacja i podbudowa nawierzchni
Wyniki międzylaboratoryjnych badań absorpcji błękitu metylenowego przez grunt lub materiał skalny
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: R. Schreiber i I. Laissy - „Campagne d’essais inter-laboratoires mesure de la capacité d’absorption de bleu de méthylène d’un sol ou d’un matériau rocheux selon la norme NF P 94 068”,  zamieszczonego w czasopiśmie Routes nr 865/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Rolling wheel deflectometer: szybki mobilny ugięciomierz RWD - cenne urządzenie pomiarowe dla zarządcy dróg
Opracowanie Kamila Buconia na podstawie artykułu: „Rolling Wheel Deflectometer: A High-Speed Deflection Device to Improve Asset Management”, zamieszczonego na stronie internetowej www.tfhrc.gov   w maju 2008

Bezpieczna podróż przez Strelasund
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: T. Reschke - „Sichere Fahrt über den Strelasund”, zamieszczonego w czasopiśmie „Straβen und Tiefbau” nr 3/2008

Obiekty inżynierskie
Naprawa betonowych płyt pomostów mostów z użyciem zaprawy PCC-I w dostosowaniu do techniki mieszania silosowego wg ZTV-ING
Opracowanie mgr inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: A. Tölle - „Reprofilierung von Betonfahrbahntafeln - Einsatz von PCC-I-Mörteln mit Silomischtechnik nach den ZTV-ING”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβen und Tiefbau nr 7-8/2008

Metoda równoległego podnoszenia w budowie obiektów mostowych
Opracowanie mgr inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: J. Kollegger i S. Blail - „Balanced lift method for bridge construction", zamieszczonego w czasopiśmie „Structural Engineering International” nr 3/2008

Projektowanie dróg i nawierzchni
Nowe wytyczne projektowania ulic RASt 06 - proces powstawania i struktura
Opracowanie mgr inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: R. Baier - pt. „Die neuen Richtlinien für die Anlage von Stadtstrassen RASt 06”,  zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Autobahn nr 9/2007

Ochrona środowiska
Powiązanie planowania dróg i zagadnień środowiskowych. Sposób na usprawnienie i organizowanie działań
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: G. Barberio, R. Barolsky, M. Culp i R. Ritter - „PEL - A Path to Streamlining and Stewardship”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr marzec-kwiecień 2008 r.