IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

CA16121 PDF Print

There are no translations available.

Od gospodarki współdzielenia do gospodarki opiekuńczej: badanie społeczno-technicznych aspektów gospodarki opartej na współpracy/From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy

W ostatnich latach powszechnie używano terminów "gospodarka współdzielenia" lub "gospodarka oparta na współpracy" w odniesieniu do rozwoju inicjatyw, modeli biznesowych i form pracy. Gospodarka oparta na współpracy to zjawisko społeczne i ekonomiczne, polegające na fundamentalnej zmianie modeli organizacyjnych i dystrybucyjnych, idących w kierunku rozproszonych sieci połączonych ze sobą jednostek i społeczności.

Głównym celem Akcji CA 16121 jest rozwój europejskiej sieci podmiotów (w tym naukowców, praktyków, wspólnot społecznych i decydentów politycznych) , koncentrujący się na rozwijaniu modeli i platform współpracy gospodarczej oraz na społecznych i technologicznych konsekwencjach gospodarki opartej na współpracy.

Kontakt: mgr inż. Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 39 00 276, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it