IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

DIAKO PDF Print

There are no translations available.

DIAKO - Innowacyjna, nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych


Zagrożenie korozyjne infrastruktury budowlanej we fragmentach bazujących na elementach żelbetowych stanowi istotny problem społeczno-gospodarczyo zasięgu globalnym. Coroczne straty spowodowane korozją żelbetu w Polsce można liczyć w dziesiątkach/setkach (zależnie od źródła danych) milionów złotych. Obecnie stosowane metody diagnostyczne mają przede wszystkim charakter inwazyjny i niszczący.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, nieniszczącej metody diagnostycznej zbrojonych konstrukcji betonowych w miejscu eksploatacji.

Innowacyjność metody opiera się m.in. na interpretacji widm impedancyjnych w domenie czasowej w oparciu o model korozji żelbetów, w przeciwieństwie do klasycznego (niejednoznacznego w interpretacji) podejścia tj. wykorzystaniu elektrycznych układów zastępczych.
Metoda będzie mogła być stosowana zarówno w obiektach nowo budowanych jak i istniejących.


Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza, TPA Instytut Badań Technicznych Sp.z o.o, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zakład Mostów.Czas trwania projektu: 26.06.2012-30.04.2015

Więcej informacji: dr Agnieszka Królikowska, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Projekt realizowany w ramach projektu INNOTECH, Konkurs 1