IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Bridge Department
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - Ważniejsze Prace PDF Print
There are no translations available.

Rok 2015

 1. Wykonanie próbnego obciążenia obiektów WK-36/1, WK-36/2, WK-36/3 i WK-36/4 wraz z wykonaniem projektów, montażem i demontażem czujników pomiarowych i aparatury oraz opracowaniem wyników w zakresie zgodnym z SST wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badań. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wisłę w Kamieniu wraz z opracowaniem sprawozdania wstępnego i końcowego. Zleceniodawca: Energopol S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie projektów próbnych obciążeń statycznych oraz wykonanie próbnych obciążeń statycznych obiektów (km 60,868/60,871, km 62,238, km 63,728, km 64,338/64,343 oraz km 62,605/62,607) linii nr 4 CMK – tor nr 1 i tor nr 2. Zleceniodawca: POLWAR S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 4. Wykonanie pomiarów podczas próbnego obciążenia obiektu badawczego wykonanego w ramach projektu FOBRIDGE. Zleceniodawca: AKProjekt Andrzej Kozakiewicz. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnego obciążenia jezdni południowej Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie wraz z analizą i opracowaniem wyników pomiarów w formie sprawozdania. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych 19 obiektów inżynieryjnych(w km 15,593; 17,635; 22,044; 38,290; 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 62,238; 63,728; 60,868/60,871; 62,605/62,607; 64,338/64,343; 69,552; 70,318; 76,385; 76,473/76,479; 78,835) na szlakach Korytów-Szeligi, Szeligi-Biała Rawska oraz Strzałki-Idzikowice realizowanych w ramach zadania  pn.: "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 7. Opracowanie projektów próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnych obciążeń obiektów 9T i 9T (a) w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki – jezdnia prawa obiektu 9T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 8. Wykonanie projektu oraz wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu 51T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 9. Wykonanie projektów oraz wykonanie próbnych obciążeń statycznego i dynamicznego obiektów 5T i 6T. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 10. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń i przekazanie sprawozdań końcowych dla 6-ciu obiektów (w km 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 38,290) - tor nr 2 szlak Szeligi - Biała Rawska linia nr 4 CMK. Zleceniodawca: Construcciones y Obras Ayasa Oddział w Polsce. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 11. Wykonanie projektu wraz z przeprowadzeniem badań i opracowaniem wyników końcowych próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Zleceniodawca: Bilfinger Infrastructure S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 12. Projekt MODO – Projekt realizowany w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B dla NCBiR pt. „Moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych”. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek


Rok 2014

 1. Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych 19 obiektów inżynieryjnych(w km 15,593; 17,635; 22,044; 38,290; 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 62,238; 63,728; 60,868/60,871; 62,605/62,607; 64,338/64,343; 69,552; 70,318; 76,385; 76,473/76,479; 78,835) na szlakach Korytów-Szeligi, Szeligi-Biała Rawska oraz Strzałki-Idzikowice realizowanych w ramach zadania  pn.: "Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń konstrukcji w km 15,593 i w km 22,044. Zleceniodawca: Eneo-Nord Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WS-4.1, WS-4.2, WD-4.3, MS-4.14, WS-4.16 i WS-4.17 realizowanych w ramach inwestycji "Budowa drogi S8 odcinek węzeł Walichnowy Wrocław, odc. 4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Płd. wraz z węzłem) wraz ze sprawozdaniami końcowymi z badań. Zleceniodawca: Aspekt Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 4. Opracowanie projektu próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnego obciążenia obiektu 29T w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki, etap II. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 5. Opracowanie projektów próbnego obciążenia oraz wykonanie próbnych obciążeń obiektów 9T i 9T (a) w ramach inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki, etap II. Zleceniodawca: G & M Sp. z o.o. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia statycznego przejścia podziemnego dla pieszych na stacji Prabuty km 242,260 w ramach LCS Malbork. Etap II i III. Zleceniodawca: Trakcja S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 7. Opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz wykonanie próbnych obciążeń i przekazanie sprawozdań końcowych dla 6-ciu obiektów (w km 26,075; 26,571/26,578; 29,053; 33,900; 38,189; 38,290) - tor nr 1 szlak Szeligi - Biała Rawska linia nr 4 CMK. Zleceniodawca: Construcciones y Obras Ayasa Oddział w Polsce. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 8. Wykonanie próbnego obciążenia jezdni północnej Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie wraz z analizą i opracowaniem wyników pomiarów w formie sprawozdania. Zleceniodawca: Wilde Engineering Sp. z o.o. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 9. Wykonanie analizy dynamicznej konstrukcji wiaduktu w km 26,571 na szlaku Szeligi – Biała Rawska, linii kolejowej nr 4 CMK. Zleceniodawca: PKP PLK S.A. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek

Rok 2013

 1. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego 207-354 dla LCS Iława. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export – Pribex. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 2. Ocena stanu technicznego i nośności wiaduktu w ciągu ul. Towarowej w Olsztynie. Zleceniodawca: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 3. Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w km 11+704 drogi krajowej nr 86 w m. Będzin Grodziec. Zleceniodawca: Banimex Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 4. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów w km 2+368 oraz 2+571 drogi krajowej nr 86. Zleceniodawca: Banimex Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 5. Wykonanie próbnych obciążeń obiektów WA-46, WA-45, WA-47 oraz WL-43 węzła Marynarska w Warszawie. Zleceniodawca: IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.. Kierownik Pracy: Dr inż. Piotr Olaszek
 6. Wykonanie próbnego obciążenia przejścia dla pieszych w km 242,260 linii E65 na stacji Prabuty. Etap. I. Zleceniodawca: Trakcja S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 7. Badanie stropów żelbetowych polegające na przeprowadzeniu próbnego obciążenia na podstawie, którego wydano opinię techniczną odnośnie wpływu zarysowań na projektowaną nośność oraz na parametry użytkowe. Zleceniodawca: Budimex S.A. Kierownik Pracy: mgr inż. Małgorzata Mazanek
 
Zespół ds. Konstrukcji Mostowych - Zakres Działalności PDF Print
There are no translations available.

Zespół ds. Konstrukcji Mostowych TM-5

Zespół ds. Konstrukcji Mostowych został wydzielony w sierpniu 2014 roku z Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych (TM-6) przejmując zadania związane z projektowaniem oraz szeroko rozumianą oceną stanu technicznego i nośności użytkowej obiektów mostowych. W skład Zespołu wchodzą specjaliści zajmujący się zagadnieniami mostowymi. Bazując na doświadczeniach zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki oraz posiadając formalne uprawnienia wymagane przy realizacji prac związanych z projektowaniem, nadzorem, kierowaniem pracami budowlanymi w dziedzinie budownictwa mostowego oraz wykonywaniem przeglądów obiektów mostowych w ciągu sieci dróg krajowych oraz linii kolejowych, Zespół wykonuje następujące zadania:

 • Ekspertyzy stanu technicznego obiektów mostowych i innych budowli inżynierskich związanych przede wszystkim z infrastrukturą drogową i kolejową,
 • Przeglądy bieżące, podstawowe i rozszerzone drogowych obiektów inżynieryjnych,
 • Ocena  nośności użytkowej obiektów mostowych uwzględniająca stan techniczny konstrukcji,
 • Kategoryzacja linii kolejowych na podstawie normy PN-EN 15528,
 • Szacowanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji mostowej na podstawie widma rzeczywistych obciążeń konstrukcji,
 • Ekspertyzy w zakresie warunków podparcia konstrukcji mostowych wraz z oceną stanu technicznego łożysk mostowych,
 • Doradztwo eksperckie w zakresie certyfikacji wyrobów stosowanych przy wznoszeniu obiektów mostowych,
 • Nadzory, opiniowanie i doradztwo techniczne w zakresie projektowania i realizacji obiektów mostowych,
 • Badania materiałów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
 • Opracowywanie projektów z zakresu inżynierii lądowej,
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze źródeł agend Unii Europejskiej  projektów badawczych w dziedzinie transportu,
 • Archiwizowanie dokumentacji badawczej i projektowej zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 


Przegląd pomostu mostu drogowo-kolejowego i konstrukcji nośnej mostu kolejowego

 

 Drogowy most łukowy

Członkowie Zespołu posiadają uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej (BM) bez ograniczeń. Zespół może wykonywać ekspertyzy wymagające udziału Rzeczoznawcy Budowlanego w dziedzinie mostownictwa oraz przeglądy obiektów mostowych wymagające uprawnień honorowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zespół może podjąć współpracę i realizować zlecenia prowadzone w językach angielskim, francuskim i rosyjskim.

Obiekty referencyjnePrzegląd specjalny mostu kolejowego przez Wisłę

 

 

Ekspertyza technicznego mostu kolejowego przez Wisłę

 

 

Określenie nośności obiektu mostowego zespolonego z urządzeniami jazu wodnego

 

Określenie jakości materiału konstrukcyjnego bramownicy do poboru myta drogowego

 

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji nośnej estakad drogowych

Określenie warunków dostosowania kładki dla pieszych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne

 

Przegląd specjalny konstrukcji mostu kolejowego przez kanał żeglowny

 

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji wsporczej komina przemysłowego

 

 

Ekspertyza techniczna wraz z projektem remontu niecki sześćdziesięcioletniego basenu pływackiego

 
Zespół ds. Konstrukcji Mostowych - Skład osobowy PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Zakład Mostów

Zespół d/s Konstrukcji Mostowych, TM-5
PL 03-302 Warszawa; ul. Instytutowa 1
Fax: (22) 811 30 97

 

Sekretariat Zespołu:

Tel.: (+48) 22 675 49 83 Fax: (+48) 22 811 30 97

 
Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów - Granty Badawcze PDF Print
There are no translations available.

Granty badawcze:
1.  „Ocena systemów powłokowych w warunkach terenowych na stalowych obiektach   mostowych przy pomocy techniki impedancyjnej” – projekt badawczy KBN – 5 T07E 048 25.
2. „Analizator wysokoimpedancyjny do diagnostyki powłok przeciwkorozyjnych”projekt EUREKA HIADAC Nr E!3174.
3.  ARCHES Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures (Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej)
- Smart-CP
- Monitorowanie korozji
4. Projekt badawczo-rozwojowy „Mosty w 3 miesiące” w ramach Inicjatyw Technologicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Badanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbrojenia w betonach.

 
Zespół Zabezpieczeń .Antykorozyjnych Mostów - Fotoreportaże PDF Print
There are no translations available.

Fotoreportaże

 1. W dniach 23 – 27 października w Debrzynie odbył się kurs Ocena stanu konstrukcji betonowych. Naprawy, wzmocnienia, remonty, zorganizowany przez Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych  Zakładu mostów IBDiM.
 2. Prezentujemy zdjęcia z wycieczki techniczno-turystycznej, w czasie której zwiedzaliśmy akwedukt w Fojtowie oraz Kamienne Kręgi w Odrach.
 3. Zdjęcia z 1 stopnia kursu „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem antykorozyjnych zabezpieczeń na mostach stalowych” Łopuszna 2007
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4