IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zespół ds. Konstrukcji Mostowych - Zakres Działalności PDF Print

There are no translations available.

Zespół ds. Konstrukcji Mostowych TM-5

Zespół ds. Konstrukcji Mostowych został wydzielony w sierpniu 2014 roku z Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych (TM-6) przejmując zadania związane z projektowaniem oraz szeroko rozumianą oceną stanu technicznego i nośności użytkowej obiektów mostowych. W skład Zespołu wchodzą specjaliści zajmujący się zagadnieniami mostowymi. Bazując na doświadczeniach zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki oraz posiadając formalne uprawnienia wymagane przy realizacji prac związanych z projektowaniem, nadzorem, kierowaniem pracami budowlanymi w dziedzinie budownictwa mostowego oraz wykonywaniem przeglądów obiektów mostowych w ciągu sieci dróg krajowych oraz linii kolejowych, Zespół wykonuje następujące zadania:

 • Ekspertyzy stanu technicznego obiektów mostowych i innych budowli inżynierskich związanych przede wszystkim z infrastrukturą drogową i kolejową,
 • Przeglądy bieżące, podstawowe i rozszerzone drogowych obiektów inżynieryjnych,
 • Ocena  nośności użytkowej obiektów mostowych uwzględniająca stan techniczny konstrukcji,
 • Kategoryzacja linii kolejowych na podstawie normy PN-EN 15528,
 • Szacowanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji mostowej na podstawie widma rzeczywistych obciążeń konstrukcji,
 • Ekspertyzy w zakresie warunków podparcia konstrukcji mostowych wraz z oceną stanu technicznego łożysk mostowych,
 • Doradztwo eksperckie w zakresie certyfikacji wyrobów stosowanych przy wznoszeniu obiektów mostowych,
 • Nadzory, opiniowanie i doradztwo techniczne w zakresie projektowania i realizacji obiektów mostowych,
 • Badania materiałów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
 • Opracowywanie projektów z zakresu inżynierii lądowej,
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze źródeł agend Unii Europejskiej  projektów badawczych w dziedzinie transportu,
 • Archiwizowanie dokumentacji badawczej i projektowej zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 


Przegląd pomostu mostu drogowo-kolejowego i konstrukcji nośnej mostu kolejowego

 

 Drogowy most łukowy

Członkowie Zespołu posiadają uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej (BM) bez ograniczeń. Zespół może wykonywać ekspertyzy wymagające udziału Rzeczoznawcy Budowlanego w dziedzinie mostownictwa oraz przeglądy obiektów mostowych wymagające uprawnień honorowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zespół może podjąć współpracę i realizować zlecenia prowadzone w językach angielskim, francuskim i rosyjskim.

Obiekty referencyjnePrzegląd specjalny mostu kolejowego przez Wisłę

 

 

Ekspertyza technicznego mostu kolejowego przez Wisłę

 

 

Określenie nośności obiektu mostowego zespolonego z urządzeniami jazu wodnego

 

Określenie jakości materiału konstrukcyjnego bramownicy do poboru myta drogowego

 

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji nośnej estakad drogowych

Określenie warunków dostosowania kładki dla pieszych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne

 

Przegląd specjalny konstrukcji mostu kolejowego przez kanał żeglowny

 

Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji wsporczej komina przemysłowego

 

 

Ekspertyza techniczna wraz z projektem remontu niecki sześćdziesięcioletniego basenu pływackiego