IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów - Zakres Działalności PDF Print

There are no translations available.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

1. Opracowanie i weryfikacja projektów zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i betonowych (konstrukcje nowe i remontowane).

2. Nadzory szczegółowe i technologiczne nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i betonowych.

3. Ekspertyzy stanu konstrukcji pod kątem zagrożeń i zniszczeń korozyjnych, stanu zabezpieczeń antykorozyjnych oraz jakości farb i powłok (w tym ekspertyzy dla Sądu oraz ekspertyzy przed remontami).

4. Opracowanie i weryfikacja Programów Zapewnienia Jakości wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych.

5. Badania powłok ochronnych - przyspieszone badania komorowe, badania chemiczne, mechaniczne, elektrochemiczne i spektrofotometryczne.

6. Badania powłok na powierzchniach stalowych i betonowych oraz zapraw naprawczych do betonu zgodnie z wymaganiami Aprobat Technicznych lub Rekomendacji Technicznych IBDiM dla tych materiałów i systemów powłokowych.

7. Badania inhibitorów korozji.

8. Oznaczanie rodzaju powłok obecnych na konstrukcji oraz obecności w nich związków chromu VI i ołowiu.

9. Badania laboratoryjne powłok na stali według procedur PKP CARGO, PKP Przewozy Regionalne i PKP Intercity.
10. Badanie i dobór powłok odpornych na „grafitti”.

11. Badania systemów antykorozyjnych na obiektach.

12. Wydawanie rekomendacji technicznych dla firmach wykonawczych i wytwórni wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne.

13.  Konsultacje dotyczące technicznych warunków gwarancji w umowach gwarancyjnych.

14. Doradztwo w sprawach dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych w szczególnie trudnych warunkach.

15. Kursy „Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na stalowych konstrukcjach mostowych” organizowane pod patronatem GDDKiA i PSK (3 stopnie).

16. Kursy „Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji betonowych” (2 stopnie).

17. Warsztaty i seminaria tematyczne.

18. Organizacja szkoleń dla firm według ustalonego indywidualnego programu.

19. Organizacja krótkich kursów praktycznej obsługi sprzętu inspektorskiego.

20. Wstępne Badanie Typu systemów ochrony betonu oraz badania kontrolne tych wyrobów.