Sekretarz Naukowy Print

There are no translations available.

prof. dr hab. inż. Adam Zofka
tel. (22) 39 00 101, (22) 39 00 407
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Habilitacja       2013 Politechnika Gdańska
Doktorat         2007 University of Minnesota, Budownictwo Lądowe, USA
mgr inż.          2001 Politechnika Gdańska

 

Prof. dr hab. inż. Adam Zofka pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM). Jego zainteresowania badawcze obejmują mi.in. innowacyjne materiały budowlane, diagnostykę stanu oraz projektowanie systemów utrzymania nawierzchni drogowych i lotniskowych. Prof. Zofka posiada ponad kilkunastoletnie doświadczenie w projektach badawczych w Europie i USA.

Prof. Zofka obronił doktorat w 2007 roku na University of Minnesota (USA) i pracował następnie na stanowisku profesora przez pięć lat na University of Connecticut (USA) zanim podjął pracę w IBDiM w 2012 roku. 
Jest autorem lub współautorem ponad 100 opracowań naukowych i występował na wielu konferencjach naukowych. Prof. Zofka jest członkiem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN oraz jest reprezentatem Polski w Komitecie Sterującym stowarzyszenia EATA (European Asphalt Technology Association).

Ponadto jest aktywnym członkiem kilku innych stowarzyszeń międzynarodowych w tym TRB, RILEM oraz ISAP oraz jest czynnym recenzentem dla szeregu prestiżowych czasopism naukowych, np. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Construction and Building Materials, International Journal of Pavement Engineering, Journal of Materials in Civil Engineering, Journal of Performance of Constructed Facilities, Journal of Testing and Evaluation, Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, Road Materials and Pavement Design, Transportation Research Record oraz Fuel.

Prof. Zofka był profesorem wizytującym na University of Minnesota (USA) w 2014 oraz Vilnius Gediminas Technical University (Litwa) w 2016.