IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Mosty w 3 Miesiące
Mosty w 3 miesiące Projekt Inicjatywy Technologicznej I PDF Print
There are no translations available.

Projekt badawczo-rozwojowy „Most w 3 miesiące” pozwoli na zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek nowej technologii realizacji obiektów mostowych, w tym szczególnie konstrukcji połączeń przęseł, zarówno drogowych, jak i kolejowych o najnowocześniejszych  na skalę europejską konstrukcjach i unikatowych systemach montażu, pozwalających zrealizować proces budowy mostu w terenie w trzy miesiące.
Innowacyjność projektu, którego koszty w większości zostaną pokryte z przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inicjatywa Technologiczna”, w szczególności dotyczy obszaru: nowych konstrukcji, nowych materiałów, organizacji produkcji. Projekt realizowany jest przez konsorcjum instytucji naukowych, biur projektowych i przedsiębiorstw budownictwa infrastrukturalnego, którego liderem jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Projekt dotyczy budowy obiektów mostowych o rozpiętości przęseł do 80 m i zakłada:

  • wprowadzenie najnowocześniejszych konstrukcji optymalizowanych pod kątem osiągania niskiej materiałochłonności i wysokiej trwałości,
  • wprowadzenie technologii montażu o niskiej pracochłonności, co zredukuje zapotrzebowanie na pracowników sezonowych,
  • przeniesienie znacznej części procesu wytwarzania obiektu z placu budowy w warunki przemysłowe, gdzie można znacznie podnieść wydajność pracy,
  • uproszczenie procedur kontroli jakości,
  • umocnienie polskiego sektora przedsiębiorstw budujących mosty, drogą wdrażania nowoczesnych technologii.

W ciągu niecałych 2 lat, dzięki projektowi „Most w 3 miesiące”, powstaną nowe projekty mostów drogowych i kolejowych, charakteryzujące się unikalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i materiałowymi. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz usprawnieniu  zarządzania projektem, realizacja budowy mostu będzie możliwa w ciągu kilku miesięcy od momentu wejścia na plac budowy.

Inicjatywa technologiczna dotycząca skokowej zmiany technologicznej, przygotowania i realizacji obiektów mostowych, nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy do roku 2015, dzięki unijnym funduszom przeznaczonym na rozwój infrastruktury transportowej, na budowę mostów o małej i średniej rozpiętości wydawane będzie średniorocznie około 6 miliardów złotych.

Projekt „Most w 3 miesiące” jest przykładem realnej współpracy polskich instytucji naukowych i przedsiębiorców, szukających innowacyjnych rozwiązań, będących skutecznym narzędziem walki z międzynarodową konkurencją. Dzięki przewadze technologicznej i nowym materiałom, „mosty w trzy miesiące” będą konkurencyjne na skalę międzynarodową.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2009 jako projekt rozwojowy


Zapraszamy do lektury wywiadu poświęconego Mostom w 3 miesiące, którego udzielił p.o. zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dr Janusz Rymsza.