IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zastępca Dyrektora PDF Print

Wednesday, 13 January 2021 13:21
There are no translations available.

Zastępca Dyrektora tel. (22) 814 50 25, (22) 39 00 105
mgr Paweł Czemiel e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

W 2009 roku ukończył studia magisterskie w Collegium Civitas na kierunku Politologia.

W latach 2010-2014 Radny Miejski w Ełku – pracował w Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku oraz Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji (m. in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, budowa infrastruktury drogowej na osiedlach domów jednorodzinnych, działalność na rzecz redukcji emisji CO2).

W 2013 roku po egzaminie państwowym uzyskał tytuł Agenta Celnego – reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami podatkowymi i celnymi w obrocie międzynarodowym towarów i usług – wpisany na listę Ministerstwa Finansów. Aktywnie wykonywał zawód do 2016 roku pracując m. in. Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

W 2016 roku rozpoczął prace w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jako Doradca Ministra. Współpracował z Ministrem przy nadzorze nad departamentami i jednostkami podległymi, w szczególności związanymi z transportem i budownictwem drogowym. Współpracował również z samorządami przy programach, takich jak Fundusz Dróg Samorządowych czy Rezerwa Subwencji Ogólnej, wspierającymi lokalny rozwój infrastruktury drogowej.

Od 2018 roku radny Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego, praca w komisjach: Komisja Strategii i Rozwoju, Komisja Współpracy Międzynarodowej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego.

W 2019 roku ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Od 7 października 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora IBDiM.