Dyrektor Print

Tuesday, 03 August 2021 12:10
There are no translations available.

Dyrektor tel. (22) 814 50 25
dr inż. Mariusz Urbański e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Urodzony 02 lutego 1981 r. w Wałbrzychu.
Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w 2006 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie.
Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskał w 2014 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
Od 2007 r. pracownik Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zatrudniony na stanowisku adiunkta.
W latach 2018 - 2021 pełnił funkcję głównego specjalisty do spraw dróg i mostów w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej.
Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym, hydrotechnicznym, melioracyjnym, drogowym i mostowym.

Nadzorował wiele projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, drogowego i mostowego w województwie śląskim. Przez dwie kadencje pełnił funkcję biegłego sądowego z zakresu budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, ekspertyz i opinii technicznych z branży budowlanej. Współtwórca 2 patentów uzyskanych z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Zdobywca medalu Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Przedsiębiorców 2009 r. Concours Lepine oraz złotego medalu (Toronto, Canada) i brązowego (Warszawa, Polska) na targach i wystawie wynalazków "Inkubator Innowacyjności 2.0" 2019 r.
Z dniem 01 sierpnia 2021 r. powołany przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dyrektor tel. (22) 814 50 25

dr inż. Mariusz Urbański e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Urodzony 02 lutego 1981 r. w Wałbrzychu.

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w 2006 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie.

Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskał w 2014 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Od 2007 r. pracownik Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zatrudniony na stanowisku adiunkta.

W latach 2017 - 2021 pełnił funkcję głównego specjalisty do spraw dróg i mostów w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym, hydrotechnicznym, melioracyjnym, drogowym
i mostowym.

Nadzorował wiele projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego, drogowego i mostowego w województwie śląskim. Przez dwie kadencje pełnił funkcję biegłego sądowego z zakresu budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, ekspertyz i opinii technicznych z branży budowlanej. Współtwórca 2 patentów uzyskanych z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Zdobywca medalu Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Przedsiębiorców 2009 r. Concours Lepine oraz złotego medalu (Toronto, Canada) i brązowego (Warszawa, Polska) na targach i wystawie wynalazków "Inkubator Innowacyjności 2.0" 2019 r.

Członek Polskiej Akademii Nauk na lata 2019-2022.

 

Z dniem 01 sierpnia 2021 r. powołany przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.