IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Rada Naukowa Instytutu Badawczego Dróg i Mostów XIX kadencji PDF Print

There are no translations available.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów XIX kadencji, która obejmuje lata 2017 – 2021.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

W skład Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji wchodzi 28 osób.

Przewodniczącą Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji została prof. dr hab.  Barbara Gworek.

Zastępcą przewodniczącej Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji została  prof. IBDiM dr hab. inż. Barbara Rymsza.

Rada Naukowa IBDiM XIX kadencji powołała trzyosobowy Zespół Kwalifikacyjny w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak, przewodniczący
  • prof. IBDiM dr hab. inż. Mirosław Graczyk,
  • prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski.

 

Rada Naukowa IBDiM XIX kadencji wybrała:

  • Przewodniczącego Sekcji Drogowej, którym został dr hab. inż. Wojciech Bańkowski,
  • Przewodniczącego Sekcji Mostowej, którym został mgr inż. Piotr Rychlewski,
  • Sekretarza Rady, którym została mgr inż. Joanna Kędzielska.

W związku z ustaniem stosunku pracy dwóch członków Rady Naukowej, zgodnie z § 13 Regulaminu Wyborów Rady Naukowej IBDiM, Komisja Wyborcza podczas posiedzenia w dniu 2 listopada 2017 r. obsadziła dwa wolne mandaty osobami z danej listy, które w wyborach przeprowadzonych 5 czerwca 2017 r. uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Skład Rady Naukowej IBDiM XIX kadencji:

 

1.    prof. ndzw. dr hab. inż. Tomasz BABUL
2.    prof. ndzw. dr hab. inż. Maria BAŁUCH
3.    prof. IBDiM dr hab. inż. Wojciech BAŃKOWSKI
4.    prof. ndzw. dr hab. inż. Danuta CIECHAŃSKA
5.    prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI
6.    prof. dr hab. inż. Jan DEJA
7.    mgr inż. Tadeusz DZIENIS
8.    prof. dr hab. inż.  Andrzej GARBACZ
9.    prof. IBDiM dr hab. inż. Mirosław GRACZYK
10.  prof. dr hab. Barbara GWOREK
11.  dr Wiktor JASIŃSKI
12.  dr inż. Agnieszka KRÓLIKOWSKA
13.  dr inż. Maciej MALISZEWSKI
14.  mgr inż. Tomasz MECHOWSKI
15.  prof. dr hab. inż. Zbigniew MŁYNAREK
16.  prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr OLASZEK
17.  prof. dr hab. inż. Jan PILARCZYK
18.  prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI
19.  prof. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI
20.  mgr inż. Piotr RYCHLEWSKI
21.  prof. IBDiM dr hab. inż. Barbara RYMSZA
22.  prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz RYMSZA
23.  prof. dr hab. inż. Jerzy SOBCZAK
24.  prof. dr hab. inż. Dariusz SYBILSKI
25.  prof. dr hab. inż. Wacław SZCZEŚNIAK
26.  mgr inż. Czesław SZYMANKIEWICZ
27.  prof. ndzw. dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI
28.  prof. IBDiM dr hab. inż. Adam ZOFKA