IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów - Ważniejsze Prace PDF Print

There are no translations available.

Rok 2009


•    Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-019 Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne)
•    Zalecenia IBDiM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2009-03-027 Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych
•    Badania sprawdzające materiałów do napraw konstrukcji betonowych: Nafufil KM 130 i Nafufil KM 180
•    Badania sprawdzające materiałów: MC-Torkret W54 i MC-Torkret W81
•    Badania aprobacyjne systemu izolacyjnego Eliminator
•    Badania aprobacyjne materiałów do wykonywania izolacjo-nawierzchni na podłożach betonowych: Disboxid 461, Disboxid 462, Disboxid 464, Disboxid 466, Disboxid 468
•    Badania aprobacyjne materiałów do wykonywania powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych: Disboxan 450, Disbocret 515, Disbocret 518, Disbocret 519
•    Badania aprobacyjne materiałów do napraw konstrukcji betonowych: Emaco NanoCrete R2, Emaco NanoCrete R3, Emaco NanoCrete R4, Emaco NanoCrete R4 Fluid, Emaco NanoCrete FC, Emaco NanoCrete AP
•    Badania aprobacyjne materiału Flexigum HP
•    Badania aprobacyjne materiałów do wykonywania powłok ochronnych na betonie: Masterseal F 1100, Masterseal F 1120, Masterseal F 1131
•    Ekspertyza dotycząca sposobu wykonania napraw w związku z przeciekami wody gruntowej przez ściany przejścia pod torami na stacji kolejowej w Mińsku Mazowieckim
•    Sprawozdanie z nadzoru nad przygotowaniem płyty pomostu i ułożeniem izolacji na wiadukcie południowym w ciągu ul. Powązkowskiej nad torami PKP w Warszawie
•    Badania aprobacyjne papy zgrzewalnej Sopralene EP5 Performa PL oraz asfaltowego środka gruntującego Elastocol 5001
•    Badania aprobacyjne zaprawy szybkosprawnej Hevolit Fix 3K
•    Badania sprawdzające dylatacji bitumicznej Viajoint
•    Badania sprawdzające materiałów: Maxflex 100 LM, Maxflex 100 HM, Maxflex 700 i Maxflex 800 i Maxflex 900 oraz środków gruntujących Primer 1 i Primer 900
•    Badania aprobacyjne papy zgrzewalnej Bauder Pont EP 5 GA Flam i środka gruntującego Bauder Pont EP Voranstrich
•    Badania sprawdzające dylatacji mechaniczno asfaltowej typu Silent-JointRESA firmy Rekma
•    Badania sprawdzające dylatacji bitumicznej EDM typ Rekma
•    Badania sprawdzające papy zgrzewalnej Vedapont WA5 i środka gruntującego Emailit BV-extra
•    Badania aprobacyjne systemu powłokowego Anticor CIM 1000
•    Badania sprawdzające papy zgrzewalnej Baruplan KV E 55 B i środka gruntującego BVE Büscherit Extra
•    Badania sprawdzające materiałów do napraw i ochrony betonu: Minobond, Minobond HF, Minoguard S i Minoguard E
•    Badania sprawdzające materiałów do ochrony betonu: StoCryl HP, StoCryl HC 100 i StoCryl HG200
•    Badania sprawdzające materiałów PCC do napraw konstrukcji betonowych StoCrete
•    Badania sprawdzające papy zgrzewalnej Nexler Most + i asfaltowych środków gruntujących: AJ-008, Jarlep G, Jarlep GM
•    Ekspertyza dotycząca wykonania podpór wiaduktu WD-10 w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
•    Most w 3 miesiące (M3M)

Rok 2008

•    Badania odporności na uderzenia kamieni panelu akustycznego Zielona Ściana. Sprawozdanie z obliczeniowej oceny właściwości mechanicznych i stateczności paneli Zielona Ściana
•    Badania sprawdzające lepiszcza Spectrasfalt Rubi-Joint RJ
•    Badania sprawdzające zestawu materiałów do wykonywania izolacjo-nawierzchni na podłożach betonowych: MC-DUR 1200 VK, MC-DUR 2295 i MC-DUR 2095F
•    Badania sprawdzające zestawu materiałów do wykonywania izolacjo-nawierzchni na podłożach betonowych: Sikafloor 3256, Sikafloor 357 i Sikafloor 359N
•     Badania aprobacyjne papy zgrzewalnej Supermost
•    Badania sprawdzające materiałów do napraw konstrukcji betonowych: Maxbond, Maxmorter F, Maxrite S, Maxrite 500, Concreseal Plastering, Maxjoint Elastic i Maxepox CEM
•    Badania sprawdzające materiałów do napraw konstrukcji betonowych: Zentrifix KMH, Nafufill KM 103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 250
•    Badania sprawdzające papy zgrzewalnej Supermost
•    Badania sprawdzające materiałów do wykonywania iniekcji StoJet
•    Ekspertyza techniczna nowo wybudowanych ekranów akustycznych w ciągu ul. Poleczki w Warszawie
•    Analiza budowy przejazdu bezkolizyjnego nad torami PKP w Sulejówku

Rok 2007


•    Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru
•    Badania uzupełniające dylatacji bitumicznej EDM typ Rekma
•    Badania aprobacyjne systemu izolacyjno-nawierzchniowego Eurostep Parkdek i Eurostep Microdek
•    Ocena stanu technicznego i opracowanie sposobu naprawy 3 mostów na terenie powiatu legionowskiego
•    Ekspertyza dotycząca uszkodzenia dylatacji modułowej typu PRInż –Katowice JK/240 na moście autostradowym MA-68 w ciągu autostrady A-2 na odcinku Września -Konin
•    Badania sprawdzające dylatacji bitumicznej Tarco
•    Badania aprobacyjne dylatacji bitumicznej Rubi-Joint i roztworu gruntującego Spectrasfalt JE Primer
•    Badania aprobacyjne papy zgrzewalnej Nordflex i asfaltowego środka gruntującego Primer V 70
•    Badania sprawdzające materiału MC-DUR LF 480
•    Ekspertyza techniczna uszkodzonych powłok ochronnych na obiektach autostrady A-2 na odcinku Poznań - Września
•    Badania sprawdzające papy zgrzewalnej Parafor Ponts H
•    Badania sprawdzające materiałów do wykonywania powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych: Maxseal Flex, Maxsheen i Maxsheen Elastic
•    Badania sprawdzające zestawu materiałów do wykonywania powłok ochronnych na konstrukcjach betonowych: Nafufill BS i Betonflair Uniprimer
•    Badania aprobacyjne papy zgrzewalnej Mida Most oraz asfaltowych Środków gruntujących Mida Primer I Prima Primer
•    Badania przyczepności do podłoża metoda „pull-off” papy zgrzewalnej Dörr – Tiropont El-2/5K ułożonej na płycie pomostu wschodniej nitki Estakady Bielańskiej w Warszawie
•    Ekspertyza techniczna przyczyn powstania wykwitów na gzymsach obiektów usytuowanych na obwodnicy Wojnicza

Rok 2006

•    Badania aprobacyjne zaprawy Robo®Flex
•    Badania materiału Termflex RC 35/45 z migrującymi inhibitorami korozji MCI-2001
•    Ocena stanu technicznego i opracowanie sposobu naprawy mostu przez kanał Bródnowski w ciągu ul. Suwalnej w gminie Wieliszew
•    Ocena stanu technicznego i opracowanie sposobu naprawy mostu przez kanał Bródnowski w ciągu ul. Kościelnej w gminie Wieliszew
•    Oszacowanie nośności mostu przez kanał Królewski w Nieporęcie, ul Izabelińska
•    Badania aprobacyjne systemu izolacyjno-nawierzchniowego Eurostep Parkdek i Eurostep Microdek
•    Badania zestawu materiałów do wykonania cienkiej nawierzchni Eurostep Roadmark SL
•    Badania sprawdzające pap zgrzewalnych Sopralene FLAM 180 i Elastphene Flam 25 AR. Kontrakt „2K49”
•    Badania aprobacyjne materiałów do wykonywania systemu izolacji eposkydowo-bitumicznych Maxepox CEM, Maxepox TAR I Maxepox TAR-F
•    Ekspertyza techniczna papy Gemini Ponti FC gr 5 mm wbudowanej jako izolacja płyt mostowych obiektów autostrady A-2 na odcinku Dąbie - Emila
•    Badania sprawdzające zestawu materiałów do napraw i ochrony betonu Izohan Renobud R101, Izohan Renobud R102, Izohan Renobud R103, Izohan Renobud R104, Izohan Renobud R105
•    Badania aprobacyjne papy zgrzewalnej Dörr-Tiropont EL-2/5K i asfaltowego środka gruntującego Dörr-Titanol VS
•    Badania sprawdzające żywicy epoksydowej StoPox BV 88
•    Badania aprobacyjne papy zgrzewalnej Czarna Mamba SBS Mostowa
•    Badania aprobacyjne dylatacji bitumicznej Thormajoint
•    Badania sprawdzające pap zgrzewalnych Sopralene Flam Antirock P i Supermost
•    Opinia techniczna o wynikach badania jakości betonu konstrukcyjnego obiektu WD 195 nad Autostradą A-2 (na odcinku Wartkowice – Emilia)
•    Badania aprobacyjne roztworu asfaltowego Izobud BR
•    Nadzór naukowy nad remontem wiaduktów 14T, 15T i 25T Trasy Armii Krajowej w Warszawie

Rok 2005

·  Konsultacje, weryfikacje dot. projektów wykonawczych obiektów mostowych
w otoczeniu portu lotniczego Okęcie - Terminal 2 w Warszawie dostarczonych
przez Estudio Lamela
Zleceniodawca: Estudio Lamela
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki,
mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie dokumentacji dla remontu kładki dla pieszych w ul. Czerniakowskiej przy
ul. Bartyckiej w Warszawie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ciągu ul. Żelaznej nad torami
PKP i WKD w Warszawie.
Zleceniodawca: Polimex-Mostostal Siedlce S.A.
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Przygotowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania robót

budowlanych dot. konstrukcji i fundamentowania obiektów mostowych w otoczeniu

portu lotniczego Okęcie - Terminal 2 w Warszawie.
Zleceniodawca: Estudio Lamela
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek

·  Naniesienie zmian do projektu tarasu podjazdowego do platformy postojowej przy
Terminalu 2 - port lotniczy Okęcie w Warszawie.
Zleceniodawca: Estudio Lamela
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Naniesienie zmian do projektu estakady zjazdowej z tarasu podjazdowego
do platformy postojowej przy Terminalu 2 - port lotniczy Okęcie w Warszawie.
Zleceniodawca: Estudio Lamela
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki,
mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Przegląd specjalny - ekspertyza wiaduktu drogowego nad linią PKP w ul. Gdańskiej
w Bydgoszczy
Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu Pomorskiego w Bydgoszczy
Zleceniodawca: MITEX S.A. Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Potok Muszynka w Muszynie
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Prowadzenie standardowych pomiarów podczas próbnego obciążenia mostu
dojazdowego przez Wisłę w Płocku
Zleceniodawca: PRM Mosty - Łódź S.A.
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Analiza metod badań i opracowanie zaleceń dotyczących wykonywania próbnych
obciążeń konstrukcji mostowych
Zleceniodawca: GDDKiA
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek

·  Nowelizacja zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą
zbrojenia zewnętrznego
Zleceniodawca: GDDKiA
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów
Zleceniodawca: IBDiM
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Opracowanie tematów na potrzeby realizowanych międzynarodowych projektów
badawczych oraz działalności w międzynarodowych stowarzyszeniach
z ramienia IBDiM
Zleceniodawca: IBDiM
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki

·  Wykonanie projektu obliczeń statycznych konstrukcji mostowej we wszystkich
fazach nasuwki - obiekt MA-173 - A2
Zleceniodawca: STRABAG, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Ekspertyza stanu technicznego mostu kolejowo-drogowego przez Bug w Małkinii.
Zleceniodawca: MZDW w Warszawie
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie badań stwierdzających przyczyny wypiętrzenia słupków poręczy
aluminiowych oraz opracowanie sposobu naprawy - Most Siekierkowski
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A.
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek

·  Wykonanie obliczeń słupka barieroporęczy do mocowania ekranów
Zleceniodawca: Duhen - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek

·  Wykonanie badań laboratoryjnych  konstrukcji pylonu i pomostu w trakcie próbnego
obciążenia mostu przez Wisłę w Płocku.
Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastepczy, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Wykonanie projektów próbnych obciążeń obiektów Mo07 i Mo08 w Pcimiu.
Zleceniodawca: Mota-Engil S.A.
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki

·  Nadzór nad wykonaniem połączeń klejowo-sprężonych w zakotwieniach kabli mostu
Przemysława I w Poznaniu.
Zleceniodawca: PPRM S.A. Oddział Poznań
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wdrożenie norm europejskich w budownictwie mostów kolejowych
Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Nowoczesne i Przyjazne Środowisku Materiały dla Budownictwa Komunikacyjnego
Zleceniodawca: Komisja Europejska, Komitet Badań Naukowych
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki,
dr inż. Piotr Olaszek

·  Ocena stanu konstrukcji, monitorowanie i kontrola
Zleceniodawca: Vienna Consulting Engineers
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Małgorzata Mazanek


·  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów - elemntów inżynierii lądowej
w ramach rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.
Zleceniodawca: Ferrovial Agroman S.A.
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki,
mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Opracowanie 18 projektów próbnych obciążeń obiektów mostowych budowanej
autostrady A2 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń.
Zleceniodawca: Budimex Dromex S.A.
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Opracowanie rysunków warsztatowych oraz wykonanie projektu technologii montażu
mostu przez Wartę w Gorzowie Wlkp.
Zleceniodawca: Strabag, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Paweł Nurek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński


Rok 2004

·  Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej
mostu przez Wisłę w Płocku.
Zleceniodawca: Mostostal Płock
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej
mostu przez Wisłę w Płocku.
Zleceniodawca: FUGO Konin
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Nadzór naukowy nad wykonaniem konstrukcji stalowej mostu przez Zalew
Zegrzyński w Zegrzu
Zleceniodawca: Firma GOTOWSKI, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Opracowanie technologii wykonania styków montażowych pylonów mostu przez
Wisłę w Płocku wraz z nadzorem wykonania.
Zleceniodawca: Vistal, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński, mgr inż. Paweł Nurek

·  Wykonanie próbnego obciążenia wraz z opracowaniem projektu próbnego obciążenia
wiaduktu w Mszczonowie.
Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział w Warszawie
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Przegląd specjalny wiaduktu w Kazuniu Nowym
Zleceniodawca: GDDKiA, Rejon Boża Wola
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki

·  Projekty budowlane mostów w ciągu dr.woj. Nr 694 w m. Brok, Poręba i Czuraj
Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek

·  Wykonanie próbnego obciążenia wraz z opracowaniem projektu próbnego obciążenia
wiaduktu WK-1 w Olsztynie
Zleceniodawca: PBM Lubartów
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie projektów i próbnych obciążeń 8-miu obiektów mostowych autostrady
A-4, odcinek Sośnica - Wirek
Zleceniodawca: Strabag AG S.A.
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Gwdę w Pile
Zleceniodawca: Urząd Miasta Piły
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Opracowanie Instrukcji Obsługi obiektów TE-1, TE-2 i TE-3 w ciągu Trasy
Siekierkowskiej
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Opracowanie projektu próbnego obciążenia wiaduktu węzła Hulanka w Bielsku-Białej
Zleceniodawca: Budimex Dromex
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w Toruniu
Zleceniodawca: Budimex Dromex
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu kolejowego KD-66
we Włocławku
Zleceniodawca: Polbud Pomorze, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Kompleksowe opracowanie dodatkowego projektu wykonawczego wiaduktu
w ciągu ul. Żelaznej w Warszawie
Zleceniodawca: Polimex-Mostostal Siedlce S.A.
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Zalew Zegrzyński w Zegrzu.
Zleceniodawca: WPM "Mosty"
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Monitoring konstrukcji pylonu i pomostu w trakcie montażu mostu przez Wisłę
w Płocku
Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastepczy, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. Piotr OlaszekRok 2003

·  Wykonanie próbnych obciążeń obiektów: WD-26, 2WD-27 - nitka prawa i
lewa i WD-28
Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Kraków

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Doradztwo techniczne związane z budową Węzła Czerniakowska w ciągu
Trasy Siekierkowskiej w Warszawie

Zleceniodawca: Warbud SA

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Wykonanie badań aprobacyjnych systemu sprężania taśm kompozytowych
Sika CarboDur
Zleceniodawca: Sika Poland

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej
mostu przez Wisłę w Płocku

Zleceniodawca: Mostostal Płock SA

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską
w Warszawie
Zleceniodawca: Jarstal, Sp. z o.o.

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu Zamkowego w Rzeszowie

Zleceniodawca: Gmina Miasto Rzeszów

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Wykonanie badań akrobacyjnych

Zleceniodawca: Exchem Mining&Construction Wielka Brytania

Prowadzący temat: dr inż Marek Łagoda, mgr inż. Małgorzata Mazanek

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu w Zegrzu

Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Wykonanie projektów i próbnych obciążeń estakad CE-1, CE-2 i CE-3 Węzła
Czerniakowska w Warszawie

Zleceniodawca: Warbud SA

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej
mostu przez Wisłę w Płocku

Zleceniodawca: FUGO SA

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Obornickiej w Poznaniu.

Zleceniodawca: Warbud SA

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Opracowanie Instrukcji Utrzymania Obiektów Wezła Czerniakowska

Zleceniodawca: Budimex Dromex

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Pełnienie Nadzoru nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej Kładki
Piaskowej we Wrocławiu

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe B. Opychał

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Wykonanie obliczeń barier i poręczy dla potrzeb aprobaty IBDiM

Zleceniodawca: KPRM - Konstrukcje i Wyposażenie Mostów

Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek

·  Opracowanie receptury na zaprawę do zakotwień kabli sprężających na moście
przez Wisłę w Kiezmarku

Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Weryfikacja projektu wykonawczego wzmocnienia wiaduktu drogowego w
ul. Stęślickiego nad DTŚ w Katowicach

Zleceniodawca: MSM PONTEX

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Ekspertyza bloków oporowych konstrukcji gazociągu DN500 w m. Komin

Zleceniodawca: PGiG SA

Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek

·  Pełnienie Nadzoru nad wykonaniem konstrukcji kładki Dubois-Składowa we
Wrocławiu
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo PREBEX

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Opracowanie instrukcji badania naciągu śrub sprężających zakotwień kabli
mostu w Kieżmarku

Zleceniodawca: Necso Entercanales Cubiertas SA

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad Rondem
Zesłańców Syberyjskich w Warszawie

Zleceniodawca: Warbud SA            

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad Rondem
Zesłańców Syberyjskich w Warszawie

Zleceniodawca: Budexport Sp. z o.o.

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie próbnego obciążenia istniejącej podpory nr 3 mostu w Zegrzu

Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny

Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Pabianicką w Łodzi  
Zleceniodawca: PRM „Mosty-Łódź"

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Nadzór nad realizacją projektu MSM Pontex wzmocnienia wiaduktu Stęślickiego.  
Zleceniodawca: PRInż – Żelbety

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

·  Ekspertyza stanu konstrukcji przekroczenia gazociągiem DN500 rzeki Wieprz w
Kośminie
Zleceniodawca: PGiG SA

Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek

·  Opracowanie projektów próbnych obciążeń dwóch wiaduktów nad PKP w Ostrowi
Mazowieckiej

Zleceniodawca: Budimex Dromex

Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie badań próbek stali Zleceniodawca: PRM „Mosty-Łódź"

Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad PKP w ul. Grójeckiej
w Warszawie

Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Ekspertyza stanu technicznego czterech wiaduktów Trasy Toruńskiej nad
ul. Modlińską w Warszawie

Zleceniodawca: ZDM Warszawa

Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Paweł Nurek

·  Wykonanie naukowych usług-badań eksploatacyjnych mostu DMS-65 w
Kieżmarku
Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział w Gdańsku

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński

·  Wykonanie próbnego obciążenia dwóch wiaduktów nad PKP w Ostrowi
Mazowieckiej
Zleceniodawca: GDDKiA, Oddział Centralny

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Określenie zdolności eksploatacyjnych wiaduktu nad torami PKP do ZUSOK w
Warszawie
Zleceniodawca: WPM Mosty SA

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek

·  Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wieprz w
Dorohuczy
Zleceniodawca: PBM Lubartów

Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej WrzesińskiRok 2002


·  Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul.
Kasprzaka i próbnego obciążenia estakady nr 2 przy ul. Grobla w Gorzowie
Zleceniodawca: Z. MARCINIAK SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Nadzór naukowo-techniczny nad wykonywaniem konstrukcji stalowej mostu
Siekierkowskiego w W-wie
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda

·  Doradztwo techniczne związane z budową Węzła Czerniakowska w ciągu Trasy
Siekierkowskiej w W-wie
Zleceniodawca: Warbud SA
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda

·  Nadzór autorski podczas trwania robót związanych z remontem wiaduktu nad linią
PKP w Bytowie
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Gdańsk
Prowadzący temat: dr inż.M. Łagoda, mgr inż. T. Wierzbicki,
mgr inż. A. Wrzesiński

·  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wzmocnieniem mostu w m.
Turna Mała
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Białystok
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda

·  Wykonanie próbnego obciążenia Mostu Siekierkowskiego
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Nadzór naukowo-techniczny nad wykonywaniem estakad TE-1, TE-2 i wiaduktu TW-3
Trasy Siekierkowskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego w
W-wie
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda

·  Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją ekranów akustycznych na Trasie
Toruńskiej w Warszawie
Zleceniodawca: Gmina Warszawa - Targówek
Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek

·  Przeprowadzenie prac kontrolno-badawczych podczas wzmacniania mostu przez
Bug w m. Turna Mała
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Białystok
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Wykonanie pomiarów próbnego obciążenia wiaduktu WD-22 nad autostradą A4 w
Krakowie
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kraków
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Przegląd weryfikacyjny 12 obiektów mostowych na terenie W-wy.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Ekspertyza wiaduktów w ciągu Al. Jerozolimskich nad torami PKP w W-wie
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. T. Wierzbicki

·  Wykonanie próbnego obciążenia żelbetowej płyty tymczasowego przejazdu przez
wiadukt nad torami PKP w Al. Jerozolimskich w W-wie
Zleceniodawca: WPM „Mosty" SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie projektu i próbnego obciążenia segmentu A wiaduktu kolejowego w
ramach „Węzła Zachodniego" w Bydgoszczy
Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu M-1 przez Regalicę w Szczecinie
Zleceniodawca: Gmina Miasto Szczecin
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia zachodniego mostu drogowego nad wejściem do
Portu Praskiego w ul. Wybrzeże Szczecińskie w W-wie
Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie zmian dokumentacji ekranów akustycznych „Trasy Toruńskiej" w W-wie
Zleceniodawca: Ekobel, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Sielskiej w Ostrowii Maz.
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Różańskiej w Ostrowii Maz.
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie projektu i próbnego obciążenia mostu przez Bug w Dorohusku
Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Wykonanie projektu próbnego obciążenia wiaduktu w ul. Sielskiej w Ostrowii Maz.
Zleceniodawca: Dromex SA
Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński

·  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego interwencyjnej naprawy przęseł
wiaduktów w ciągu Trasy Toruńskiej w W-wie
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. P. Nurek

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Rabę w Chełmie i obiektów WD17,
2MA18, WD19a, WD23 nad autostradą A4
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kraków
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie projektu i próbnego obciążenia wiaduktu nad torami PKP w Bytowie
Zleceniodawca: PPRM Oddział Gdańsk
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. A. Wrzesiński,
dr inż. Piotr Olaszek

·  Ekspertyza o sposobie naprawy uszkodzonego dźwigara mostu przez Wisłę w
Szczucinie
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kielce
Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Wykonanie obliczeń barier i bariero-poręczy
Zleceniodawca: Inter Metal, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. M. Mazanek

·  Wykonanie obliczeń barier i bariero-poręczy
Zleceniodawca: P.W. Duhen
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. M. Mazanek

·  Wykonanie projektów i próbnych obciążeń wiaduktów A, B, C estakady ME-1 i kładki
MK-8 - węzeł Wał Miedzeszyński w W-wie
Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódź SA
Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński, mgr inż. T. Wierzbicki,
mgr inż. P. Nurek

·  Wykonanie próbnych obciążeń estakady TE-1, TE-2 i wiaduktu TW-3 w ciągu Trasy
Siekierkowskiej w W-wie
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Nadzór autorski nad naprawą dźwigara mostu przez Wisłę w Szczucinie
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Kielce
Prowadzący temat: mgr inż. P. Nurek

·  Wykonanie próbnego obciążenia jezdni płn wiaduktu nad PKP w ciągu ul.
Górczewskiej
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Określenie nośności mostu 3a przez Brdę w Bydgoszczy
Zleceniodawca: Rawex
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda

·  Nadzór nad wykonaniem próbnego obciążenia mostu przez kanał w ul. Grunwaldzkiej
w Bydgoszczy
Zleceniodawca: Rawex
Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki

·  Opracowanie Instrukcji Obsługi Mostu Siekierkowskiego
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego nad ul. Górczewską w W-wie.
Zleceniodawca: Jarstal
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu WD14 nad autostradą A2 - obwodnica
Poznania
Zleceniodawca: Hermann Kirchner Polska
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Nadzór nad sprężeniem lin przy wykonywaniu wzmocnienia mostu przez Biebrzę w
m. Osowiec
Zleceniodawca: PBM Lubartów
Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński, mgr inż. P. Nurek

·  Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia mostu przez San w Ulanowie
Zleceniodawca: KPRM Skanska SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Procedury oceny drogowych obiektów inżynierskich
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych, IBDiM
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, dr inż. M. Łagoda,
dr inż. P. Olaszek, doc. dr inż. Juliusz Cieśla

·  Ocena stanu konstrukcji, monitorowanie i kontrola - etap I
Zleceniodawca: Vienna Consulting Engineers, IBDiM
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki

·  Trwałość mostów ze stali trudno rdzewiejącej 12HNNbA.
Zleceniodawca: IBDiM
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki

·  Opracowanie systemu pomiaru naprężeń przy użyciu czujników tensometrycznych
wielokrotnego zastosowania - etap I
Zleceniodawca: IBDiM
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Biebrzę w Osowcu
Zleceniodawca: GDDKiA Oddział Białystok
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż.A. Wrzesiński

·  Doradztwo techniczne i nadzór nad wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej
mostu przez rzekę Wisłę w Płocku
Zleceniodawca: Mostostal Płock SA
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda

·  Opracowanie projektu i wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu tymczasowego
(most MS-54) w ul. Grójeckiej w W-wie
Zleceniodawca: KPRM Skanska SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Kanał Zegrze w m. Rembelszczyzna
Zleceniodawca: WPM „Mosty" SA
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu Zamkowego w Rzeszowie
Zleceniodawca: Gmina Miasto Rzeszów
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego (przy ul. Sokołowskiej) nad ul.
Górczewską w W-wie
Zleceniodawca: Jarstal
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

Rok 2001

·  Wybrane zagadnienia połączeń w budownictwie mostowym
Zleceniodawca: IBDiM
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Analiza możliwości pomiaru rzeczywistych obciążeń konstrukcji mostowych  
Zleceniodawca: IBDiM
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Nowy system modelowania i obliczania konstrukcji mostowych
Zleceniodawca: IBDiM
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Zalecenia dot. stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i
asortymentów stali. Etap II
Zleceniodawca: GDDP
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Zalecenia dot. wzmacniania konstrukcji mostów przez przyklejenie elementów
zewnętrznych. Etap III
Zleceniodawca: GDDP
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Wykonanie oceny stanu techn. przekroczenia gazociągiem terenów bagiennych
w m. Ryki.
Zleceniodawca: PGNiG
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek
·  Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji wiaduktu w ciągu drogi nr 20 (212)
nad linią kolejową PKP w Bytowie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Przeprowadzenie badań podczas próbnego obciążenia nitki zachodniej estakady w
ciągu ul. Prymasa Tysiąclecia.
Zleceniodawca: Budimex Unibud SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu na rzece Utracie w m. Szczytno
Zleceniodawca: ZDP w Ożarowie Mazowieckim
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz
·  Nadzór naukowo-techniczny nad wykonaniem konstrukcji stalowej mostu
Siekierkowskiego w Warszawie.
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Monitorowanie procesu nasuwania konstrukcji nośnej mostu Siekierkowskiego.
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu nad wejściem do Portu Praskiego w
Warszawie.
Zleceniodawca: ZBM, Inwestor Zastępczy
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Projekt koncepcyjny tunelu do hipermarketu TESCO w Bydgoszczy oraz nadzór
naukowy nad projektem wykonawczym.
Zleceniodawca: „Rawex", Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Paweł Nurek
·  Analiza uwzględniająca nośność istniejących wiaduktów w m. Raciążek i w m.
Mikanowo z oceną stanu technicznego.
Zleceniodawca: Biuro Projektów „PROMEX"
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek
·  Ocena stanu technicznego mostu na rzece Koprzywianka w m. Koćmierzów .
Zleceniodawca: ZDP w Sandomierzu
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek
·  Projekt próbnego obciążenia estakady nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Zleceniodawca: Z. Marciniak SA
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Wieprz w Kośminie.
Zleceniodawca: KPRM SA - Oddział Sandomierz
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Nadzór autorski nad realizacją projektu modernizacji wiaduktu w ciągu drogi nr 20
(212) nad linią kolejową PKP w Bytowie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Doradztwo związane z budową Węzła Czerniakowska w ciągu Trasy Siekierkowskiej
w Warszawie.
Zleceniodawca: Warbud SA
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wzmocnieniem mostu przez
Bug w m. Turna Mała.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia mostu przez Pilicę w Warce.
Zleceniodawca: MZDW Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie ekspertyzy konstrukcji nośnej wiaduktu kolejowego w km 90.149 linii
CMK w Opocznie
Zleceniodawca: PKP SA Zakład Infrastruktury w Kielcach
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński, mgr inż. Paweł Nurek
·  Wykonanie całości robót próbnego obciążenia mostu Siekierkowskiego w Warszawie
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, dr inż. Piotr Olaszek,
mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Przeprowadzenie prac kontrolno-badawczych podczas wymiany cięgien sprężających
mostu w Turnie Małej
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Opracowanie projektu wykonawczego nowych przęseł wiaduktu w Bytowie
Zleceniodawca: PPRM SA
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Wykonanie pomiarów próbnego obciążenia wiaduktu WD-20 nad autostradą A-4 w
Krakowie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Południowo-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Przegląd specjalny wiaduktów w ciągu trasy AK w Warszawie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda

Rok 2000

·  Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót
obejmujących wykonanie remontu wiaduktu nad wiązką torów stacyjnych PKP w
Sochaczewie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Opinia o Projekcie wykonawczym remontu kapitalnego i wzmocnienia konstrukcji
nośnej mostu drogowego przez Odrę w ciągu Autostrady Poznańskiej w Szczecinie.
Zleceniodawca: Urząd Miejski w Szczecinie
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Projekt zamienny mostu przez Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 413 w m. Prudnik.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Południowy
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Wykonanie przeglądu specjalnego (ekspertyzy) mostu nad rzeką Utratą w m.
Paszków.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz
·  Opracowanie metod zabezpieczenia antykorozyjnego i renowacji elementów
stalowych konstrukcji mostu przez rz. Wisłę w Dęblinie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie badań i ocena stanu konstrukcji przekroczenia gazociągiem
Puławy-Warszawa przez rz. Wieprz w m. Kośmin.
Zleceniodawca: PGNiG Oddział Przesyłu w Warszawie
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek
·  Opracowanie koncepcji projektowej na modernizację wiaduktu w ciągu drogi nr 212
nad linią kolejową PKP w m. Bytów.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny Biuro w Gdańsku.
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Ekspertyza wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Gdańskiej w
Bydgoszczy.
Zleceniodawca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz
·  Wykonanie projektów oraz próbnych obciążeń obiektów w Gorzowie Wlkp.
Zleceniodawca: Z.MARCINIAK
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Pełnienie funkcji konsultanta ds. konstrukcji stalowych budowy mostu
Świętokrzyskiego  w Warszawie.
Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastępczy Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Pełnienie nadzoru autorskiego nad przebudową mostu na rzece Prudnik w ciągu
drogi krajowej nr 413 w m. Prudnik.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Południowy
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Wykonanie oceny stanu technicznego przekroczenia gazociągiem terenów
bagiennych w m. Ryki.
Zleceniodawca: PGNiG Oddział Przesyłu w Warszawie
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Wykonanie próbnego obciążenia filara mostu przez Łęg w m. Spie wraz z
opracowaniem roboczego projektu próbnego obciążenia.
Zleceniodawca: PBM Lubartów
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Stanisław Wierzbicki,
mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Pełnienie nadzoru naukowego nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na
powierzchniach wykonywanych na moście przez Wisłę w Fordonie.
Zleceniodawca: Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych - Szczecin
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z założeniami technologicznymi
remontu nawierzchni Trasy Łazienkowskiej w obrębie mostu przez Wisłę i wiaduktów
kablobetonowych na dojazdach do mostu.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Ocena stanu powłok na przęsłach mostu przez Wisłę w Chełmnie i Bydgoszczy
metodami klasycznymi i spektroskopią impedancyjną.
Zleceniodawca: Oliva, Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Zalecenia dotyczące stosowania w Budownictwie mostowym nowych gatunków i
asortymentów stali.
Zleceniodawca: GDDP
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Zalecenia dotyczące wzmacniania konstrukcji mostów przez przyklejanie elementów
zewnętrznych.
Zleceniodawca: GDDP
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Ekspertyza wiaduktu drogowego nad torami PKP linii Warszawa-Radom na drodze
wojewódzkiej nr 722 w km 1+839 w m. Piaseczno.
Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz
·  Ekspertyza mostu przez rz. Orz w Czerwinie na drodze wojewódzkiej nr 627 w km
20+688.
Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Prowadzenie nadzoru naukowego IBDiM nad antykorozyjnym zabezpieczeniem
Mostu Świętokrzyskiego.
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa SA
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Ekspertyza obiektu mostowego w ciągu ul. Klimontowskiej na Kanale Wawerskim w
Warszawie.
Zleceniodawca: Gmina Warszawa-Wawer
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz
·  Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji wiaduktu w ciągu drogi nr 20 (212)
nad linią kolejową PKP w m. Bytów.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północny
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Wykonanie próbnych obciążeń wraz z projektami dla mostu przez kanał między
jeziorami w Klonowicy k/Augustowa i mostu przez Bliznę w m. Szczebra.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót
obejmujących wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i renowacji konstrukcji
stalowej mostu przez Wisłę w m. Dęblin.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz, mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Obsługa naukowa próbnego obciążenia wiaduktów nad ul. Obozową i nad torami
PKP w Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.
Zleceniodawca: ZBM 1 Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie badań podczas próbnego obciążenia dwóch nitek estakady w ciągu ul.
Prymasa Tysiaclecia pomiędzy ulicami Wolską i Kasprzaka w Warszawie.
Zleceniodawca: Budimex Unibud SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Narew w Łomży wraz z oceną stopnia
sprężęnia konstrukcji.
Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA
Prowadzący temat: doc. dr Juliusz Cieśla, dr inż. Piotr Olaszek,
mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Brdę w Bydgoszczy w ciągu Trasy
Nowołęczyckiej.
Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie projektu oraz próbnego obciążenia kładki dla pieszych nad ul. Wołoską
w Warszawie.
Zleceniodawca: Mostostal Stalowa Wola
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Opracowanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej i poręczy mostu
przez Pilicę w m. Warka.
Zleceniodawca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu objazdowego MS-54 przez Wieprz w m.
Kośmin.
Zleceniodawca: KPRM Oddział Sandomierz
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Próbne obciążenie mostu przez Kanał Żerań-Zegrze w Warszawie.
Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Aprobata techniczna nr AT/2000-04-0869
Zleceniodawca: Hempel Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
·  Aprobata techniczna AT/2000-04-0822
Zleceniodawca: System Ombran Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
·  Aprobata techniczna
Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
·  Aprobata techniczna Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
·  Aprobata techniczna AT/2000-04-0871
Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
·  Aprobata techniczna AT/2000-04-0808
Zleceniodawca: Rautaruukki
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
·  Ekspertyza mostu w m. Wola Zambrowska
Zleceniodawca: Van der Vlist Polen Poznań
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Wykonanie próbnego obciążenia tunelu w Białymstoku
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie próbnego obciążenia nitki wschodniej  estakady w Al. Prymasa
Tysiąclecia w Warszawie.
Zleceniodawca: Budimex Unibud SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Analiza statyczno-wytrzymałościowa faz nasuwania konstrukcji nośnej mostu
Siekierkowskiego w W-wie.
Zleceniodawca: Mostostal Pomost W-wa
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu przez Supraśl w m. Wasilków.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Ekspertyza mostu przez Narew w m. Żółtki.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Wykonanie próbnego obciążenia dynamicznego mostu Świętokrzyskiego w
Warszawie.
Zleceniodawca: Politechnika Wrocławska
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Ekspertyza stanu elementów z analizą możliwości zewnętrznego wzmocnienia
mostu i estakady w ciągu ul. Marywilskiej w Warszawie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat:dr inż. Marek Łagoda
·  Ekspertyza tunelu pod Pl. Na Rozdrożu w Warszawie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: mgr inż. Paweł Nurek
·  Ocena wyników pomiarów przeprowadzonych podczas próbnego obciążenia
wiaduktu nad torami PKP w Górze Kalwarii.
Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Trwałość mostów ze stali trudno rdzewiejącej 12 HNNbA.
Zleceniodawca: temat własny
Prowadzący temat: mgr inż. Tomasz Wierzbicki
·  Aprobata Techniczna AT/2000-04-0959
Zleceniodawca: Mazowieckie Mosty
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata Mazanek
·  Aprobata Techniczna AT/2000-04-0780
Zleceniodawca: Sika Poland Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Małgorzata MazanekRok 1999


·  Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas remontu mostu przez Wisłę w Górze
Kalwarii - kontynuacja z 1998 r.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Wykonanie pomiarów przemieszczeń metodą komputerowo-wizyjną, pod
obciążeniem dynamicznym, w wybranych punktach konstrukcji wantowej obiektu
mostowego w Sieradzu.
Zleceniodawca: Politechnika Wrocławska
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Opracowanie dokumentacji i wykonanie próbnego obciążenia kładki dla pieszych
nad Kanałem Bystrym w Augustowie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż Andrzej Wrzesiński
·  Określenie nośności wiaduktu w Pruszkowie na podstawie próbnego obciążenia.
Zleceniodawca: WPM „MOSTY" SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót
obejmujących wykonanie remontu wiaduktu nad wiązką torów stacyjnych PKP w
Sochaczewie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż Andrzej Wrzesiński
·  Opracowanie ekspertyzy i sposobu usunięcia zacieków wody na przyczółkach i
filarze wyremontowanego mostu przez Łynę w Lidzbarku Warmińskim.  
Zleceniodawca: PPRM SA Oddział Włocławek
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz
·  Pełnienie funkcji konsultanta ds. konstrukcji stalowych budowy mostu
Świętokrzyskiego w Warszawie.
Zleceniodawca: ZBM Inwestor Zastępczy Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda
·  Ekspertyza mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu ul. Marywilskiej w Warszawie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. Marek Łagoda, mgr inż. Witold Gajger
·  Przegląd specjalny (ekspertyza) wiaduktu nad drogą wojewódzka Czosnów-Małocice
w m. Czosnów w ciągu drogi krajowej nr 7, Gdańsk-Kraków-Hyżne w km 314+141
Zleceniodawca: GDDP Oddział Centralny
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz
·  Prowadzenie nadzoru naukowego IBDiM nad antykorozyjnym zabezpieczeniem
mostu Świętokrzyskiego
Zleceniodawca: Mostostal, Warszawa SA
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska, mgr inż.Andrzej Giergowicz
·  Wykonanie badań podczas próbnego obciążenia wiaduktów nad skrzyżowaniem
drogi krajowej nr 8 z drogami dojazdowymi do „IKEA" i „Casino".
Zleceniodawca: PRM Mosty-Łódż SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu po odnowie przez San w Huzelach w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko-Baligród-Cisna.
Zleceniodawca: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Wykonanie badań aprobacyjnych 2-ch zestawów malarskich farb produkcji Teknos
Winter OY Helsinki, Finlandia.
Zleceniodawca: Teknos Polska Sp. z o.o.
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie badań dla potrzeb aprobaty technicznej czterech zestawów farb
antykorozyjnych.
Zleceniodawca: Jotun Paints, Oddział w Polsce
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie badań zestawu malarskiego do wydania aprobaty technicznej IBDiM
Zleceniodawca: Hempel Coatings Polska
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie badań zestawów malarskich: Amerlock 400 al., PSX-1, Dimetcote 9P,
PSX 700 w celu wydania aprobaty technicznej IBDiM.
Zleceniodawca: P. P. H . Promal
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie badań zestawu farb Polwin Mio w celu uzyskania aprobaty technicznej
IBDiM.
Zleceniodawca: Polifarb Cieszyn-Wrocław SA
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Organizacja trzystopniowego kursu „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem
zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych".
Zleceniodawca:  
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Opracowanie „Zaleceń do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń
konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych".
Zleceniodawca:
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie ekspertyzy jakości powłok na słupie Instalacji produkcji i odzysku wodoru
w Rafinerii Gdańskiej.
Zleceniodawca: P.P.H.Promal
Prowadzący temat: mgr inż. Agnieszka Królikowska
·  Wykonanie próbnego obciążenia na wiadukcie wschodnim i zachodnim, moście
stalowym, estakadzie oraz wiadukcie w Gorzowie Wlkp.
Zleceniodawca: Z. Marciniak SA
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Wykonanie próbnego obciążenia wyremontowanego mostu przez Narew w Pułtusku.
Zleceniodawca: PPRM SA Oddział Włocławek
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek
·  Opracowanie dokumentacji i wykonanie próbnego obciążenia mostu i kładki dla
pieszych nad Kanałem Augustowskim w Augustowie.
Zleceniodawca: GDDP Oddział Północno-Wschodni
Prowadzący temat: dr inż. Piotr Olaszek, mgr inż. Andrzej Wrzesiński
·  Ekspertyza Warszawskich mostów przez Wisłę: Mostu Grota Roweckiego, Mostu
Łazienkowskiego, Mostu Poniatowskiego, Mostu Śląsko Dąbrowskiego.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: mgr inż. Andrzej Giergowicz

Rok 1998


·  Zaprojektowanie i zorganizowanie dwóch stanowisk dla laboratorium badawczego
własności antykorozyjnych powłok malarskich - badania korozyjne w komorze solnej i
badania metodą spektroskopii impedancyjnej.
Zleceniodawca: praca własna  
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, mgr inż. A. Królikowska
·  Wytyczne utrzymania i renowacji powłok malarskich na stalowych konstrukcjach
mostowych.
Zleceniodawca: GDDP
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, mgr inż. A. Królikowska
·  Projekt renowacji powłok antykorozyjnych na moście przez Odrę w Cigacicach.
Zleceniodawca: DODP Zielona Góra
Prowadzący temat: mgr inż. A. Królikowska
·  Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego mostu, ze stali trudnordzewiejącej, przez
Wisłę w Zakroczymiu.
Zleceniodawca: DODP Warszawa
Prowadzący temat: mgr inż. A. Królikowska
·  Ocena projektu remontu wiaduktów na ul. Rzymowskiego w Warszawie.
Zleceniodawca: KPRM Oddział Sandomierz
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz
·  Prognozowanie trwałości mostów wykonanych ze stali trudnordzewiejącej z
uwzględnieniem procesów korozji.
Zleceniodawca: praca własna
Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki
·  Wybrane zagadnienia połączeń w budownictwie mostowym.
Zleceniodawca: praca własna
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Koncepcja remontu mostu nr 48 w ciągu drogi krajowej 413 Prudnik - Trzebinia.
Zleceniodawca: DODP Opole
Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki
·  Koncepcja remontu mostu nr 50 w ciągu drogi krajowej 413 Prudnik - Trzebinia.
Zleceniodawca: DODP Opole
Prowadzący temat: mgr inż. T. Wierzbicki
·  Pełnienie kompleksowego inwestorskiego nadzoru technicznego przy realizacji robót
obejmujących wykonanie remontu mostu przez Wisłę w Górze Kalwarii.
Zleceniodawca: DODP Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Opracowanie dokumentacji, wykonanie i opracowanie wyników oraz sprawozdania z
próbnego obciążenia mostu przez Kanał Bystry w Augustowie, po wykonaniu
wzmocnienia konstrukcji mostu taśmami i matami kompozytowymi.
Zleceniodawca: DODP Białystok
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Opracowanie dokumentacji, wykonanie i opracowanie wyników i sprawozdania z
próbnego obciążenia mostów przez Kanał Augustowski i rzekę Nettę w m. Białobrzegi.
Zleceniodawca: DODP Białystok
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Nadzór naukowy nad realizacją wzmocnienia taśmami i matami węglowymi firmy
SIKA mostu przez Kanał Bystry w Augustowie.
Zleceniodawca: DODP Białystok
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu Gdańskiego i wiaduktu po wykonanym
remoncie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Obsługa naukowo-badawcza wraz z opracowaniem wyników próbnego obciążenia
wiaduktów w ciągu Trasy AK nad ul. Broniewskiego.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Wykonanie badań kontrolnych podczas sprężania konstrukcji stalowej mostu przez
San w Huzelach.
Zleceniodawca: DODP Rzeszów
Prowadzący temat: mgr inż. A. Wrzesiński
·  Wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu nr 3 na obwodnicy Radzymina.
Zleceniodawca: DODP Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Wykonanie badań pod próbnym obciążeniem oraz opracowanie wyników próbnego
obciążenia mostu przez Wieprz w m. Borowa.
Zleceniodawca: PBM Lubartów
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Badania wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Lublin w ciągu drogi krajowej nr 822.
Zleceniodawca: DODP Lublin
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek

Rok 1997

·  Wykonanie próbnego obciążenia mostu kolejowego przez Słudwię w Łowiczu.
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński
·  Ekspertyza mostu w km 82+678 tor nr 1 linii Włoszczowice-Chmielów.
Zleceniodawca: PKP Oddział Mostowy, Skarżysko-Kamienna
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński
·  Wykonanie badań oraz projektów próbnych obciążeń mostów kolejowych na linii
Kunowice-Terespol.
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Ekspertyza mostu przez Wolbórkę w Tomaszowie.
Zleceniodawca: Urząd Miejski, Tomaszów Maz.
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz
·  Prace przygotowawcze do wdrożenia normy EUROCODE-ENV 1994-4. Mosty
zespolone.
Zleceniodawca: GDDP
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Nadzór nad remontem mostu Gdańskiego w Warszawie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. M.Łagoda

Rok 1996

·  Zastosowanie penetroradaru do diagnostyki obiektów mostowych.
Zleceniodawca: PPRSD
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek
·  Pełnienie funkcji Inżyniera podczas remontu wiaduktu Poznańskiego w Pile.
Zleceniodawca: Urząd Wojewódzki - Piła
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, mgr inż. P. Nurek
·  Pełnienie nadzoru inwestorskiego i naukowego oraz wykonanie projektu próbnego
obciążenia mostu przez San w Dynowie.
Zleceniodawca: WDDM Przemyśl
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. A. Wrzesiński
·  Konsultacje i opinie procesów technologicznych w trakcie wytwarzania konstrukcji
stalowej mostu przez rzekę Wartę w Gorzowie Wlkp.
Zleceniodawca: ZREMB Gorzów
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przy remoncie mostu przez Świsłocz
w Bobrownikach.
Zleceniodawca: DODP Białystok
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Nadzór inwestorski przy budowie wiaduktu w ciągu drogi do wsi Bobrowniki.
Zleceniodawca: DODP Białystok
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Wykonanie badań betonu i pracy konstrukcji podczas eksploatacji obiektów w
Bydgoszczy.
Zleceniodawca: ZDMiK Bydgoszcz
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, dr inż. P. Olaszek,
mgr inż. M. Skawiński
·  Przegląd specjalny mostu przez Wisłę w Górze Kalwarii.
Zleceniodawca: DODP Warszawa
Prowadzący temat:: mgr inż. P. Nurek, mgr inż. T. Wierzbicki,
mgr inż. A. Wrzesiński
·  Oszacowanie nośności wiaduktu w Lublinie na podstawie próbnego obciążenia.
Zleceniodawca: Z. MARCINIAK SA - Gorzów Wlkp.
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, dr inż. M. Łagoda
·  Analiza techniczno-ekonomiczna zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych
istniejącego mostu na przejściu granicznym w Chałupkach, włącznie z wariantem
budowy nowego obiektu.
Zleceniodawca: DODP Katowice
Prowadzący temat: dr inż.M. Łagoda, mgr inż. A. Giergowicz,
mgr inż. T. Wierzbicki, mgr J. Szrajber
·  Badania podczas próbnych obciążeń obiektów południowej nitki Trasy Zamkowej w
Szczecinie. Nadzór nad wykonaniem izolacji na moście stalowym przez rzekę
Parnicę.
Zleceniodawca: INTOP Szczecin
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Giergowicz
·  Pełnienie nadzoru nad remontem mostu przez San w Dynowie oraz wykonanie
projektu próbnego obciążenia.
Zleceniodawca: WDDM Przemyśl
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński
·  Modernizacja mostu przez rzekę Świsłocz w m. Bobrowniki.
Zleceniodawca: DODP Białystok
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Ekspertyza wiaduktu łukowego w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy
Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz
·  Ekspertyza wiaduktu płytowo-belkowego w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy
Zleceniodawca: ZDMiKP Bydgoszcz
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz
·  Określenie nośności mostów w Sadownem na podstawie próbnego obciążenia.
Zleceniodawca: PBL Mazowieckie Mosty, Mińsk Mazowiecki
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, dr inż. P.Olaszek,
·  Ekspertyza techniczna mostu przez San w Ulanowie.
Zleceniodawca: DODP Lublin
Prowadzący temat: mgr inż. A. Giergowicz, dr inż. M. Łagoda, dr inż. P. Olaszek
·  Projekt koncepcyjny przebudowy nieczynnych wiaduktów Trasy AK w Warszawie.
Zleceniodawca: ZDM Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. P. Nurek, mgr inż. A. Wrzesiński
·  Ekspertyza stanu technicznego mostu przez Odrę na przejściu drogowym w Chałupkach.
Zleceniodawca: DODP Katowice
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda, mgr inż. T. Wierzbicki
·  Obsługa naukowo-techniczna podczas remontu mostu przez Narew w Ostrołęce.
Zleceniodawca: WDI Ostrołęka
Prowadzący temat: dr inż. M. Łagoda
·  Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia mostu kolejowego przez Bzurę w Łowiczu.
Zleceniodawca: Mostostal Warszawa
Prowadzący temat: dr inż. P. Olaszek, mgr inż. A. Wrzesiński