IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Bridge Structures Research Laboratory
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych dane kontaktowe PDF Print
There are no translations available.

Kierownik Laboratorium: prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr Olaszek

Telefon stacjonarny (22) 390 02 85
Telefon komórkowy 602 601 017
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretariat:
Tel.: (+48) 22 675 49 83

 
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych PDF Print
There are no translations available.

Zakres Akredytacji

Certyfikat Akredytacji

Dane Kontaktowe

 
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - nowe możliwości PDF Print
There are no translations available.

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych

 

System Pomiaru Infrastruktury Drogowej

 

Zdalne metody badań pracy konstrukcji mostowej

 

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych IBDiM w ostatnim czasie wdrożyło nowe metody badawcze do analizy zachowania się konstrukcji mostowych podczas obciążeń  statycznych i dynamicznych.

 

 

 

 

Możemy pochwalić się posiadaniem nowego, wyspecjalizowanego sprzętu badawczego, który gwarantuje wykonywanie pomiarów praktycznie w każdych warunkach terenowych, zapewnia wysoką dokładność pomiarów, przy równoczesnych mniejszych nakładach czasu na przygotowanie badań.

 

 

 

Powyższe innowacje mają umożliwić obniżenie ceny naszych ofert przy zapewnieniu najwyższej jakości usług.

Prezentowane metody są szczególnie przydatne podczas badań:

  • elementów konstrukcji w miejscach  trudno dostępnych,
  • konstrukcji o dużych gabarytach i na dużych wysokościach,
  • konstrukcji mostowych o dużej rozpiętości przęseł,
  • konstrukcji mostowych o dużych wysokościach podpór,
  • konstrukcji, dla których jest niemożliwe  zastosowanie czujników mechanicznych (ruchliwa droga, linia kolejowa lub rzeka pod konstrukcją).Obciążenia statyczne - Tachimetry automatyczne

 

 

Metoda badań z zastosowaniem tachimetru automatycznego (tzw. „total station”) umożliwia zdalny, automatyczny i szybki pomiar przemieszczeń  konstrukcji w trzech kierunkach pod obciążeniem statycznym. Wykorzystuje do pomiaru specjalne pryzmaty rozmieszczone na badanej konstrukcji.  

Podstawowe dane techniczne:
• dystans pomiarowy:    2,5 ÷ 1 000,0 m
• dokładność pomiaru kąta:    ± 0,5’’
• dokładność pomiaru odległości dla dystansu  do 100 m:    ± 0,20 mm
• dokładność pomiaru przemieszczeń poprzecznych do osi celowej
dla dystansu w zakresie 100÷200 m:    od ± 0,25 mm do ± 0,50 mm.

 

Obciążenia dynamiczne - Radar interferencyjny


 

Metoda badań z zastosowaniem radaru interferencyjnego umożliwia zdalny pomiar przemieszczeń pod obciążeniem dynamicznym wykorzystując do pomiaru mikrofale bez potrzeby bezpośredniego dostępu do badanego obiektu.

Jedną z zalet tej metody jest fakt, że mierzy ona równocześnie przemieszczenia całej sceny oświetlonej wiązką promieniowania, zapewniając ciągłe mapowanie dynamicznych przemieszczeń całej konstrukcji.

Podstawowe dane techniczne:
• dystans pomiarowy: 2 ÷ 1 000 m
• dokładność pomiaru ugięć: 0,01*D/H mm gdzie:    D – dystans, H - różnica wysokości pomiędzy stanowiskiem radaru a badanym punktem konstrukcji
•  częstotliwość próbkowania: 100 Hz.

 

 

Zakup części wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu SPID- Mobilne Laboratorium Kwantyfikacji Parametrów Nawierzchni Na Podstawie Wyników Badań Nieniszczących

 

System Pomiaru Infrastruktury Drogowej

 
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - badania akredytowane PDF Print
There are no translations available.


Zakres Akredytacji

 

PB/TM-6/1 Pomiar ugięć i przemieszczeń z zastosowaniem przetworników  przemieszczeń na sygnał elektryczny

PB/TM-6/2 Pomiar odkształceń i naprężeń z zastosowaniem elektrycznej   tensometrii oporowej

PB/TM-6/3 Pomiar ugięć i przemieszczeń z zastosowaniem niwelacji geometrycznej

PB/TM-6/4 Pomiar przemieszczeń z zastosowaniem automatycznego tachimetru elektronicznego

PB/TM-6/5  Pomiar przyspieszeń zastosowaniem przetworników na sygnał elektryczny

 

fot. 1 PB/TM-6/1 i PB/TM-6/2 Metoda pomiaru ugięć i przemieszczeń z zastosowaniem przetworników na sygnał elektryczny oraz odkształceń i naprężeń z zastosowaniem elektrycznej tensometrii  oporowej umożliwia rejestrację ciągłą pod obciążeniem statycznym i dynamicznym

 

 

fot. 2 PB/TM-6/3 Metoda pomiaru ugięć i przemieszczeń z zastosowaniem niwelacji geometrycznej jest stosowana do badania osiadania podpór podczas próbnego obciążenia

 

fot. 3 PB/TM-6/4 Metoda pomiaru przemieszczeń z zastosowaniem automatycznego tachimetru elektronicznego umożliwia automatyczne i szybkie monitorowanie przemieszczeń  konstrukcji w trzech kierunkach.

 


fot. 4  PB/TM-6/5 Metoda pomiaru przyspieszeń z zastosowaniem przetworników na sygnał elektryczny umożliwia rejestrację ciągłą pod obciążeniem dynamicznym

 
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - Zakres działalności PDF Print
There are no translations available.

badania terenowe podczas budowy obiektów mostowych,

badania odbiorcze obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym,

ciągłe monitorowanie pracy konstrukcji budowlanych,

badania wytrzymałościowe konstrukcji budowlanych,

badania cech materiałowych,

badania eksploatacyjne.


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2