IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych - nowe możliwości PDF Print

There are no translations available.

Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych

 

System Pomiaru Infrastruktury Drogowej

 

Zdalne metody badań pracy konstrukcji mostowej

 

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych IBDiM w ostatnim czasie wdrożyło nowe metody badawcze do analizy zachowania się konstrukcji mostowych podczas obciążeń  statycznych i dynamicznych.

 

 

 

 

Możemy pochwalić się posiadaniem nowego, wyspecjalizowanego sprzętu badawczego, który gwarantuje wykonywanie pomiarów praktycznie w każdych warunkach terenowych, zapewnia wysoką dokładność pomiarów, przy równoczesnych mniejszych nakładach czasu na przygotowanie badań.

 

 

 

Powyższe innowacje mają umożliwić obniżenie ceny naszych ofert przy zapewnieniu najwyższej jakości usług.

Prezentowane metody są szczególnie przydatne podczas badań:

  • elementów konstrukcji w miejscach  trudno dostępnych,
  • konstrukcji o dużych gabarytach i na dużych wysokościach,
  • konstrukcji mostowych o dużej rozpiętości przęseł,
  • konstrukcji mostowych o dużych wysokościach podpór,
  • konstrukcji, dla których jest niemożliwe  zastosowanie czujników mechanicznych (ruchliwa droga, linia kolejowa lub rzeka pod konstrukcją).Obciążenia statyczne - Tachimetry automatyczne

 

 

Metoda badań z zastosowaniem tachimetru automatycznego (tzw. „total station”) umożliwia zdalny, automatyczny i szybki pomiar przemieszczeń  konstrukcji w trzech kierunkach pod obciążeniem statycznym. Wykorzystuje do pomiaru specjalne pryzmaty rozmieszczone na badanej konstrukcji.  

Podstawowe dane techniczne:
• dystans pomiarowy:    2,5 ÷ 1 000,0 m
• dokładność pomiaru kąta:    ± 0,5’’
• dokładność pomiaru odległości dla dystansu  do 100 m:    ± 0,20 mm
• dokładność pomiaru przemieszczeń poprzecznych do osi celowej
dla dystansu w zakresie 100÷200 m:    od ± 0,25 mm do ± 0,50 mm.

 

Obciążenia dynamiczne - Radar interferencyjny


 

Metoda badań z zastosowaniem radaru interferencyjnego umożliwia zdalny pomiar przemieszczeń pod obciążeniem dynamicznym wykorzystując do pomiaru mikrofale bez potrzeby bezpośredniego dostępu do badanego obiektu.

Jedną z zalet tej metody jest fakt, że mierzy ona równocześnie przemieszczenia całej sceny oświetlonej wiązką promieniowania, zapewniając ciągłe mapowanie dynamicznych przemieszczeń całej konstrukcji.

Podstawowe dane techniczne:
• dystans pomiarowy: 2 ÷ 1 000 m
• dokładność pomiaru ugięć: 0,01*D/H mm gdzie:    D – dystans, H - różnica wysokości pomiędzy stanowiskiem radaru a badanym punktem konstrukcji
•  częstotliwość próbkowania: 100 Hz.

 

 

Zakup części wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu SPID- Mobilne Laboratorium Kwantyfikacji Parametrów Nawierzchni Na Podstawie Wyników Badań Nieniszczących

 

System Pomiaru Infrastruktury Drogowej