IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Chemistry & Environmental Protection Laboratory
Pracownia Oznakowania Dróg dane kontaktowe PDF Print
There are no translations available.

Kierownik Pracowni Oznakowania Dróg: mgr inż. Paweł Skierczyński

Telefon stacjonarny +48 22 39 00 407

Telefon komórkowy +48 698 810 967

Adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Pracownia Oznakowania Dróg PDF Print
There are no translations available.

Zakres Akredytacji

Certyfikat Akredytacji

Wykaz badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

Dane kontaktowe


 
Pracownia Oznakowania Dróg PDF Print
There are no translations available.


Kierownik Pracowni
:
mgr Paweł Skierczyński, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. (22) 39 00 407
fax (22) 814 50 28


Zakres Działalności:

 • badanie emulsji asfaltowych,
 • badanie środków adhezyjnych do asfaltu,
 • badanie wybranych właściwości asfaltu,
 • badanie mieszanek mineralnych na zimno do napraw cząstkowych,
 • badanie wybranych właściwości środków gruntujących do betonu,
 • badanie materiałów do oznakowania poziomego dróg,
 • badanie właściwości oznakowań poziomych na drogach,
 • badanie niektórych właściwości pionowych znaków drogowych,
 • wykonywanie ekspertyz i doradztwa na miejscu budowy, nadzory nad projektowaniem i wykonaniem cienkich warstw na zimno, stabilizacji emulsją, powierzchniowego utrwalania nawierzchni, wykonawstwem oznakowań poziomych,
 • prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie działalności pracowni,
 • opracowywanie certyfikatów, specyfikacji warunków technicznych, instrukcji,
 • organizacja szkoleń technicznych dla pracowników drogownictwa.

Skład Osobowy

Badania akredytowane

 
Pracownia Oznakowania Dróg - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Skład osobowy:

Kierownik Pracowni: mgr Paweł Skierczyński, tel. (22) 39 00 407, fax (22) 814 50 28

Read more...