IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Geotechnics Laboratory
Laboratorium Geotechniki dane kontaktowe PDF Print
There are no translations available.

Kierownik: inż. Michał Mitrut

Telefon stacjonarny 22 39 00 178

Telefon komórkowy 606 637 323

Adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Laboratorium Geotechniki PDF Print
There are no translations available.

Zakres Akredytacji

Certyfikat Akredytacji

Dane Kontaktowe

 
Laboratorium Geotechniki PDF Print
There are no translations available.


Kierownik
inż. Michał Mitrut,
tel. (22) 39 00 178,
tel. kom.: 606 637 323
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakres Działalności:
Zespół Laboratorium Geotechniki zajmuje się specjalistycznymi badaniami w zakresie geotechniki drogowej i kolejowej, opracowuje ekspertyzy i opinie techniczne oraz prowadzi nadzory nad specjalistycznymi inwestycjami inżynierskimi. Na realizowanych inwestycjach z udziałem Laboratorium Geotechniki zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań technicznych wzmacniania i ulepszania gruntów z użyciem materiałów geotekstylnych (geowłókniny, geotkaniny, folie, siatki) oraz stabilizacji gruntów spoiwami hydraulicznymi, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów inwestycji, przy zachowaniu założonych parametrów techniczno-użytkowych.

Ciągły proces doskonalenia metod badawczych pozwala Laboratorium Geotechniki zapewniać najwyższą jakość wykonywanych usług i programów badawczych. Najwyższa formą uwiarygodnienia jego działalności jest ocena strony trzeciej tj. Polskiego Centrum Akredytacji poprzez przyznanie certyfikatu akredytacyjnego.

Zapewnienie najwyższej jakości działalności Laboratorium Geotechniki możliwe jest dzięki profesjonalnie przygotowanej kadrze, posiadającej nie tyko duże doświadczenie z zakresu opracowywania, wdrażania i auditowania Systemów Jakości, lecz również najwyżej certyfikowanej zarówno w kraju jak i za granicą.
 
Laboratorium Geotechniki - Akredytacje PDF Print
There are no translations available.

Zakres akredytacji

Read more...
 
Laboratorium Geotechniki - Współpraca Zagraniczna PDF Print
There are no translations available.

PROJKEKT EUREKA SOILSTABSORBENT S! 2695

Projekt realizowany w IBDiM dotyczy badań zestalonych wapnem palonym osadów porafineryjnych z PKN ORLEN pod kątem wykorzystania ich w drogownictwie do stabilizacji gruntów. Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że proszek powstały z zestalenia uwodnionych osadów porafineryjnych posiada właściwości wiążące grunty. Grunty o niskiej nośności uzyskują jej wzrost oraz charakteryzują się mniejszą wrażliwością na działanie wody. Dodatek produktu do gruntów mineralnych wynosi od 4÷8% wagowych. Ponadto otrzymany produkt posiada doskonałe właściwości ulepszające odpady elektrowniane - popioły lotne z węgla kamiennego bądź mieszaniny popiołowo-żużlowe.Badania przeprowadzono na materiałach nie spełniających wymagań, co uniemożliwiało ich stosowanie w drogownictwie. W tym przypadku modyfikacja 2÷6% dodatkiem otrzymanego produktu pozwala na uzyskanie parametrów pozwalających na stosowanie tych materiałów w dolnych i górnych warstwach nasypów komunikacyjnych.


W ramach praktycznego sprawdzenia skuteczności działania produktu nowego materiału wykonano trzy odcinki doświadczalne. Jeden odcinek zlokalizowany jest na terenie Elektrociepłowni Siekierki – w tym przypadku wykonano nasyp z popiołów lotnych modyfikowanych tym materiałem. Dwa pozostałe odcinki to grunty spoiste ulepszone produktem ORTWED w celu zwiększenia nośności podłoża gruntowego pod projektowane konstrukcje drogowe.Drugim kierunkiem badawczym, realizowanym w IBDiM, są popioły lotne uzyskane w procesie odsiarczania spalin przetworzonym osadem porafineryjnym. Dotychczasowe badania wykazały, że popioły te charakteryzują się lepszymi właściwościami od popiołów nieodsiarczanych. Badania prowadzono na mieszankach popiołowo-piaskowych z dodatkiem cementu.

Stwierdzono, że popioły z odsiarczania charakteryzują się większą aktywnością i takie kompozycje wymagają mniej cementu w celu uzyskania wymaganych wytrzymałości w podbudowach drogowych.

Bardziej wyczerpujące wiadomości na temat wyników badań IBDiM można znaleźć w referatach, które były wygłoszone na konferencjach naukowych:

  • Cezary Kraszewski, Jan Pachowski IBDiM Warszawa „Osady porafineryjne z  PKN ORLEN SA w Płocku przetwarzane metodą ORTWED jako spoiwo do  wzmacniania gruntów w budownictwie drogowym” - VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa”, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – Kortowo 2003 r.,
  • Cezary Kraszewski, Jan Pachowski IBDiM Warszawa „Możliwości ulepszania i stabilizacji gruntów mineralnych i popiołów z węgla kamiennego produktem otrzymywanym w wyniku zestalenia uwodnionych osadów porafineryjnych z PKN ORLEN SA wapnem palonym” – IX Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe”, Kielce 2003 r.
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2