IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pavement Technology Laboratory
Pracownia Nawierzchni Asfaltowych dane kontaktowe PDF Print
There are no translations available.

Kierownik Pracowni Nawierzchni Asfaltowych TN-2: dr inż. Maciej Maliszewski

Telefon stacjonarny 22 39 00 402

Telefon komórkowy 602 740 408

Adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Pracownia Nawierzchni Asfaltowych PDF Print
There are no translations available.

Zakres Akredytacji

Certyfikat Akredytacji

Dane Kontaktowe

 
Pracownia Nawierzchni Asfaltowych PDF Print
There are no translations available.


Kierownik:

dr inż. Maciej Maliszewski 
tel. (22) 39 00 402 
fax (22) 814 50 28 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zakres Działalności:

 • badania kruszyw mineralnych,
 • badania wypełniaczy mineralnych,
 • opracowania składu mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • badania mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • badania zalew, taśm i kitów drogowych,
 • prace naukowo - badawcze,
 • nowe technologie,
 • ekspertyzy i nadzorowanie nawierzchniowych robót drogowych,
 • doradztwo w zakresie stosowania materiałów odpadowych,
 • opracowania wymagań technicznych nietypowych materiałów i technologii,
 • prace normalizacyjne,
 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych.

 

Skład Osobowy

 
Pracownia Nawierzchni Asfaltowych - Skład Osobowy PDF Print
There are no translations available.

Skład osobowy
Kierownik Pracowni: dr inż. Maciej Maliszewski,  tel. (22) 39 00 402,  fax (22) 814 50 28,  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more...