Pracownia Nawierzchni Asfaltowych Print

There are no translations available.


Kierownik:

dr inż. Maciej Maliszewski 
tel. (22) 39 00 402 
fax (22) 814 50 28 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zakres Działalności:

 • badania kruszyw mineralnych,
 • badania wypełniaczy mineralnych,
 • opracowania składu mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • badania mieszanek mineralno - asfaltowych,
 • badania zalew, taśm i kitów drogowych,
 • prace naukowo - badawcze,
 • nowe technologie,
 • ekspertyzy i nadzorowanie nawierzchniowych robót drogowych,
 • doradztwo w zakresie stosowania materiałów odpadowych,
 • opracowania wymagań technicznych nietypowych materiałów i technologii,
 • prace normalizacyjne,
 • seminaria i szkolenia dotyczące nawierzchni drogowych.

 

Skład Osobowy