IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Dział Certyfikacji Wyrobów - Zakres działalności PDF Print

There are no translations available.

Zakres działalności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest jednostką certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Certyfikat Akredytacji Nr AC 052 ważny do 26.07.2013 r. potwierdza spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań normy PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów” oraz wymagań punktów normy PN-EN ISO/IEC 17021:2007, odnoszących się do oceny, akceptacji i certyfikacji zkp (zakładowej kontroli produkcji).
Instytut jest europejską jednostką notyfikowaną numer 2219, wpisaną do bazy danych Komisji Europejskiej NANDO CPD.
Instytut prowadzi działalność certyfikacyjną poprzez Dział Certyfikacji Wyrobów uprawniony do certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji wyrobów stosowanych w budownictwie drogowym i mostowym.


Jednostka certyfikująca prowadzi:

- dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów,

- obowiązkową certyfikację zgodności wyrobu w systemach oceny zgodności: 1 i 1+,

- obowiązkową certyfikację zakładowej kontroli produkcji w ramach systemów oceny zgodności 2 i 2+.