IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Dział Rozliczeń PDF Print

There are no translations available.

Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
p.o. Kierownika
mgr Daria Królikowska
tel. (22) 390 01 14
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika
mgr inż. Nadieżda Uzdowska
tel. (0-22) 390 01 15
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it