IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pożegnanie inż. Piotra Wileńskiego PDF Print

There are no translations available.

09 stycznia 2020

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Ś.P. inż. Piotra Wileńskiego

 

urodzonego 29 października 1931 r. w Lublinie,

zmarłego 5 stycznia 2020 r. w Warszawie.

 

 

 

Absolwenta Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie oraz Instytutu Nauk Ekonomiczno – Społecznych Politechniki Warszawskiej, wybitnego specjalisty z dziedziny geotechniki, wieloletniego Pracownika Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który pracę w IBDiM, wtedy Instytucie Budownictwa Drogowego, rozpoczął 1 kwietnia 1958 roku jako Kierownik Laboratorium w Zakładzie Dróg Lokalnych zajmując się rozwojem technologii budowy dróg lokalnych – dziedzinie o dużym znaczeniu gospodarczym.

Od 1966 roku kierował pracami laboratoryjnymi, brał udział w terenowych pracach doświadczalnych wykazując wiele własnej inicjatywy i umiejętności rozwiązywania trudnych zagadnień technologicznych.

Jako pracownik naukowo – badawczy dążył do poszukiwania zastosowań praktycznych w budownictwie dróg, nowych tworzyw i technologii.

Uczestniczył czynnie w upowszechnianiu osiągnięć techniki oraz podnoszeniu kwalifikacji kadry terenowych jednostek drogownictwa prowadząc zajęcia szkoleniowe.

Od 1 stycznia 1974 roku kierował Pracownią Stabilizacji Gruntów w Zakładzie Geotechniki. W tym samym roku został powołany na stanowisko adiunkta.

W latach 1977 – 1978 był oddelegowany przez IBDiM do pracy w Libii.

Od 1 maja 1983 roku pełnił funkcję Kierownika Pracowni Podbudów i Nawierzchni Gruntowych Zakładu Geotechniki.

Od 1 kwietnia 1990 roku do 2001 roku kierował Zakładem Geotechniki.

Po przejściu na emeryturę w 2001 roku do końca 2006 roku kontynuował pracę w IBDiM.

Szlachetny człowiek pełen ciepła i życzliwości, Jego odejście pozostanie dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 stycznia 2020 roku o godzinie 08:30 w kościele św. Wincentego (murowany) na Bródnie.

 

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów