Debata "Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian" Print

There are no translations available.

09 stycznia 2020

W dniu 8 stycznia 2020 r. w siedzibie Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyła się debata ekspercka "Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian". Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Alvina Gajadhura, Generalnego Inspektora Transportu Drogowego.

Debatę uroczyście otworzyli Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury, Maciej Wąsik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Michał Wójcik

- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny.

Uczestnikami debaty byli eksperci z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przedstawiciele służb kontrolnych i wyspecjalizowanych organizacji, stowarzyszeń i środowiska

akademickiego, dziennikarze oraz przedstawiciele klubów parlamentarnych).

Prof. Leszek Rafalski wziął udział w panelu dyskusyjnym "Zmiana przepisów ruchu drogowego jako element zwiększający skuteczność nadzoru nad ruchem drogowym".

W swoim wystąpieniu poruszył następujące zagadnienia:

1. automatyczne karanie osób przekraczających prędkość,

2. wprowadzenie przepisów regulujących dynamiczny pomiar pojazdów i osi w celu eliminowania pojazdów przeciążonych na sieci dróg,

3. konieczność weryfikacji oznakowania dróg w celu zwiększenia jednoznaczności oznakowania.

Debata była transmitowana online. Jest dostępna pod linkiem - https://tiny.pl/t8mxj (początek od ok. 18 minuty materiału).

 

Zdjęcia: GITD