IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Eksperci z IBDiM zbadali stan techniczny mostu nad rzeką Czarna Hańcza PDF Print

There are no translations available.

17 kwietnia 2020

W związku z tworzeniem się kilkudziesięcio kilometrowych kolejek na przejściu granicznym w Budzisku na granicy z Republiką Litewską, spowodowanych wprowadzeniem ograniczeń w ruchu granicznym w wyniku pandemii zakaźnej choroby COVID-19, została podjęta decyzja o otwarciu dodatkowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w ciągu drogi krajowej nr 16 (DK16).

Przywrócenie ruchu pojazdów ciężarowych na drodze krajowej nr 16 Ogrodniki - Augustów spowodowało konieczność wykonania przez Zarządcę obiektu oceny stanu technicznego mostu nad rzeką Czarna Hańcza, usytuowanego w ciągu ww. drogi w m. Głęboki Bród.

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad w Białymstoku zwrócił się do IBDiM o wykonanie takiej oceny w trybie pilnym. Po przeprowadzeniu badań, analizie dokumentacji i wykonaniu obliczeń sprawdzających, pracownicy Zakładu Mostów Instytutu opracowali ekspertyzę techniczną dotyczącą określenia aktualnej nośności oraz warunków użytkowania mostu. Most może być eksploatowanym pod ciężkim ruchem samochodowym.