IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zapraszamy do przeczytania artykułu „The influence of refractory metals on the hydrogen storage characteristics of FeTi-based alloys prepared by suspended droplet alloying” PDF Print

There are no translations available.

27 lipca 2020

Zapraszamy do przeczytania artykułu „The influence of refractory metals on the hydrogen storage characteristics of FeTi-based alloys prepared by suspended droplet alloying”, którego współautorką jest mgr inż. Izabela Kunce z Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów. Publikacja powstała we współpracy naukowców z University of Birmingham oraz Wojskowej Akademii Technicznej, z którą pani Izabela Kunce była związana w latach 2004-2017.

Artykuł opublikowany w International Journal of Hydrogen Energy dotyczy modyfikacji składu chemicznego stopów Fe-Ti oraz zmian ich właściwości pod kątem magazynowania wodoru. Badania przedstawione w publikacji zostały zrealizowane w ramach projektu Iuventus PLUS IP2012 007272, którego kierownikiem był mjr dr inż. Marek Polański z Wojskowej Akademii Technicznej. Publikacja jest dostępna pod adresem:

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.05.216.