IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" już dostępny on-line PDF Print

There are no translations available.

19 października 2020

Zapraszamy do przeczytania nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (3/2020 Vol. 19).

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W bieżącym numerze opublikowano artykuły:

 

Innowacyjna technologia stabilizacji skarp drogowych

Innovative technique for road slope stabilisation

DOI: 10.7409/rabdim.020.011

Jan Broda, Andrzej Mitka, Andrzej Gawłowski

 

Propozycja metodologii ewaluacji ex post wpływu nowej inwestycji drogowej na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Proposal of post evaluation methodology for the impact of a new road investment project on road safety

DOI: 10.7409/rabdim.020.012

Leszek Kornalewski, Monika Kowalska-Sudyka, Anna Ledwolorz

 

Wykorzystanie powstających w cementowniach pyłów z pieców cementowych do poprawy właściwości mechanicznych podbudów drogowych

Recycling of cement kiln dust from cement plants to improve mechanical properties of road pavement base course

DOI: 10.7409/rabdim.020.013

Ayoup M. Ghrair, Nawal Louzi

 

Symulacja ruchu na skrzyżowaniu bez sygnalizacji w przypadku zatłoczenia na jezdni głównej spowodowanego przez pobliskie skrzyżowanie z sygnalizacją

Traffic simulation at unsignalized intersection in case of congestion on major street caused by an adjacent traffic signal

DOI: 10.7409/rabdim.020.014

Krzysztof Gasz

 

Prognozowanie wskaźnika stanu nawierzchni drogowych z zastosowaniem modeli stochastycznych

Prediction of the road pavement condition index using stochastic models

DOI: 10.7409/rabdim.020.015

Angelika G. Batrakova, Vladimir V. Troyanovsky, Dmitry O. Batrakov, Maryna O. Pilicheva, Nataliia S. Skrypnyk

 

 

Życzymy interesującej lektury!