IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem Diagnostic and Proof Load Tests on Bridges PDF Print

There are no translations available.

17 grudnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem Diagnostic and Proof Load Tests on Bridges. E-book wydany w wydawnictwie Frontiers in Built Environment, Bridge Engineering zawiera 16 artykułów napisanych przez 61 autorów z całego świata.

Współautorem jednego z artykułów Practical Considerations Regarding Results From Static and Dynamic Load Testing of Bridges jest prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr Olaszek.

Jak we wstępie przedstawia redaktor wydania Eva O. L. Lantsoght, próbne obciążenie konstrukcji mostowych jest praktyką tak starą, jak inżynieria mostowa. Poprzez wiele lat procedury badań terenowych konstrukcji mostowych ulegały zmianom i zakres stosowania tych badań ma dziś znacznie szersze zastosowanie niż tylko potwierdzenie możliwości bezpiecznego użytkowania konstrukcji po jej wybudowaniu.

Wnioski zawarte w książce mogą być inspiracją w dyskusji -w procesie konsultacji publicznych nad nowym podejściem do próbnych obciążeń w Polsce zaproponowanym w dokumencie WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem.

 

 

E-book Diagnostic and Proof Load Tests on Bridges jest dostępny bezpłatnie pod adresem: https://www.frontiersin.org/research-topics/7721/diagnostic-and-proof-load-tests-on-bridges#overview.