Nowy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" już dostępny on-line Print

There are no translations available.

18 stycznia 2021

Zapraszamy do przeczytania nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (4/2020 Vol. 19).

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W bieżącym numerze opublikowano artykuły:

 

Badania oddziaływań dynamicznych pociągów na ekrany przeciwhałasowe

Tests of dynamic impact from trains on noise barriers

DOI: 10.7409/rabdim.020.016

Piotr Olaszek, Artur Sakowski, Ewa Twardosz, Paweł Nurek

 

Możliwość zastosowania mieszaniny popiołu lotnego krzemionkowego i wapiennego do produkcji cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/B-M (V-W) 52,5

The possibility of use of mixture of siliceous and calcareous fly ash for production of Portland-composite cement type CEM II/B-M (V-W) 52.5

DOI: 10.7409/rabdim.020.017

Ewelina Tkaczewska

 

Wpływ stosowanych zakresów naprężeń na wartości wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia pospółki i kruszywa łamanego w badaniach płytowych VSS

Effect of applied stress increments of the secondary deformation modulus and the ratio between the secondary and primary moduli of sandy gravel and crushed aggregate in static plate load tests

DOI: 10.7409/rabdim.020.018

Cezary Kraszewski, Leszek Rafalski, Michał Ćwiąkała, Marcin Dreger

 

Szok termiczny jako przyczyna zarysowań betonu w elementach podpór masywnych obiektów mostowych - studium przypadku

Thermal shock as a cause of cracking of concrete in massive bridge support elements - a case study

DOI: 10.7409/rabdim.020.019

Piotr Woyciechowski, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski

 

Krzywa wiodąca modułu sztywności sprężystej mieszanek asfaltowych zawierających lepiszcze modyfikowane asfaltem naturalnym Buton (BRA)

Resilient modulus master curve for BRA-modified asphalt mixtures

DOI: 10.7409/rabdim.020.020

Muhammad Karami, Rahayu Sulistyorini, Indah Marlina Ardianti

 

 

Życzymy interesującej lektury!