Laur Innowacyjności 2020 Print

There are no translations available.

21 stycznia 2021

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz- Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników otrzymał Złoty Laur w kategorii Włókiennictwo, inżynieria materiałowa za projekt "Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych".

Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2020" jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowatorskich rozwiązań, praktycznie ze wszystkich dziedzin gospodarki, nauki oraz dziedzin użytecznych społecznie i służących m.in. rozwojowi gospodarczemu i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT-NOT, przyznała Laury i Wyróżnienia 13 projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych.

 

Wszystkim Laureatom gratulujemy!