IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Akredytacja laboratoriów IBDiM zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 PDF Print

There are no translations available.

11 luty 2021

Miło nam poinformować, że laboratoria badawcze IBDiM uzyskały akredytację zgodnie ze znowelizowaną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Na przełomie października i listopada 2020 roku Polskie Centrum Akredytacji dokonało oceny akredytowanych laboratoriów i stwierdziło, że system zarządzania w laboratoriach jest zgodny z ww. normą. PCA potwierdziło wdrożenie wymagań nowej normy w następujących laboratoriach IBDiM:

 

- Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych,

- Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych,

- Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni,

- Laboratorium Geotechniki,

- Polowe Laboratorium Badań Pali,

- Pracownia Betonów i Kruszyw,

- Pracownia Materiałów Asfaltowych,

- Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających,

- Pracownia Nawierzchni Asfaltowych,

- Pracownia Oznakowania Dróg,

- Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów,

- Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej,

- Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów.

 

Aktualne informacje o laboratoriach badawczych IBDiM, w tym zakresy akredytacji laboratoriów zamieszczone są https://ibdim.edu.pl/index.php/pl/laboratoria-akredytowane

Oferujemy Państwu najwyższej jakości usługi badawcze wykonywane przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Norma PN-EN ISO/IEC 17025 jest podstawowym kryterium stosowanym przy akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących w Polsce i w Europie. Główne zmiany w stosunku do poprzedniego wydania normy to m.in.: konieczność dostosowania działań laboratorium do zmienionych lub nowych wymagań dot. bezstronności i poufności, struktury (organizacji), działań dotyczących ryzyka i szans, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami, strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników, w tym przy wykorzystaniu PT/ILC, procesów w systemie zarządzania laboratorium, czy też dokumentowania systemu zarządzania. Zgodnie z dyspozycjami nowej normy laboratorium to również jednostka, która wyłącznie pobiera próbki poddawane dalszym badaniom lub wzorcowaniom w innych laboratoriach, co zmienia diametralnie perspektywę postrzegania laboratoriów.