Zapraszamy do przeczytania artykułu “Accelerated corrosion tests in Quality labels for powder coatings on galvanized steel – comparison of requirements and experimental evaluation” Print

There are no translations available.

03 listopada 2021

Zapraszamy do przeczytania artykułu “Accelerated corrosion tests in Quality labels for powder coatings on galvanized steel – comparison of requirements and experimental evaluation” autorstwa Izabeli Kunce, Agnieszki Królikowskiej i Leszka Komorowskiego z Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów, opublikowanego w czasopiśmie Materials 2021, 14(21).

 

 

W artykule podsumowano aktualne wymagania jakościowe stawiane organicznym powłokom proszkowym na stalach ocynkowanych zanurzeniowo oraz eksperymentalną weryfikację tych wymagań przy zastosowaniu przyspieszonych badań korozyjnych. Badania realizowano w ramach projektu PW.S-859 w 2020 roku.

 

Z pełną treścią publikacji można zapoznać się tutaj: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6547