IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wpływ pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy PDF Print

There are no translations available.

15 listopada 2021

Zapraszamy do przeczytania artykułu "Wpływ pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy", którego autorem jest dr Marcin Świtała z Zakładu Ekonomiki.

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy. Ponadto w artykule poruszono zagadnienie sposobu postrzegania problemu kongestii w mieście przez jego mieszkańców. Podstawę źródłową pracy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie 300 mieszkańców stolicy, a także statystyki gromadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Drogowego oraz Urząd Statystyczny w Warszawie. Przeprowadzone badania stanowią potwierdzenie i rozwinięcie wcześniejszych badań oraz potwierdzają istotność wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miasta. Warszawską sieć drogową cechuje wysoki poziom kongestii, którego najczęściej wskazywaną przyczyną jest zbyt duża liczba samochodów osobowych oraz zbyt niska przepustowość sieci drogowej.

 

Artykuł został opublikowany w numerze 9/2021 miesięcznika Gospodarka Materiałowa i Logistyka.