IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Projekt InnGA – spotkanie partnerów i seminarium PDF Print

There are no translations available.

11 lipca 2016

W dniach 4/5 lipca 2016 r. w miejscowości Potok Wielki koło Jędrzejowa odbyło się spotkanie partnerów projektu InnGA pt. "Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej" oraz seminarium z udziałem przedstawicieli GDDKiA, IBDiM, Politechniki Warszawskiej, firmy Budimex S.A. (organizatora spotkania) oraz Politechniki Gdańskiej.

W ramach spotkań prowadzonych przez kierownika projektu dr Wojciecha Bańkowskiego przedstawiono postęp prac w realizacji projektu oraz przedstawiono dalsze plany. Przedstawiciele firmy Budimex zorganizowali również wizytę w pobliskiej wytwórni mas bitumicznych, gdzie omówiono zagadnienia związane z pozyskaniem i składowaniem destruktu oraz granulatu asfaltowego.

Zademonstrowano również możliwości produkcyjne w technologii recyklingu na gorąco na otaczarce z dodatkowym bębnem. W ramach najbliższych zadań wykonane zostaną zaroby próbne z mieszankami mineralno-asfaltowymi z granulatem asfaltowym, które następnie zostaną zastosowane na odcinkach testowych.

Przedstawiciele GDDKiA wstępnie wyrazili zgodę na wykonanie odcinków w technologii recyklingu na gorąco o zawartości granulatu większej niż dopuszczają wymagania WT-2. W najbliższym czasie ustalona zostanie lokalizacja odcinków.
W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zgodnie poparli ideę i wskazali na konieczność rozwoju technologii recyklingu na gorąco w Polsce.

 

 

 

 

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć