III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Print

There are no translations available.

4 października 2016

W dniach 25-27 września 2016 r. w Olsztynie odbyło się III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Miasta Olsztyna oraz O!grodu z Natury.

Podczas Forum dominowały tematy dotyczące metod diagnostyki stanu dróg i problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce bezpieczeństwa na drogach obsadzonych drzewami.

Partnerami merytorycznymi konferencji byli Instytut Badawczy Dróg i Mostów, reprezentowany przez prof. Leszka Rafalskiego i mgr. inż. Leszka Kornalewskiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Konferencję otworzyli Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski. W sesji inauguracyjnej prof. Leszek Rafalski podsumował konferencję Transport Research Arena 2016, jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w Europie, wyznaczające kierunki rozwoju europejskiego transportu.

W części poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego Leszek Kornalewski przedstawił propozycje zmian warunków technicznych znaków drogowych.

Podczas dwudniowego Forum Drogowego, które było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń przez specjalistów z branży drogowej, podjęto - szczególnie ważny dla Warmii i Mazur temat przydrożnych „alei drzewnych”. Szpalery drzew są, z jednej strony, pięknym symbolem i znakiem rozpoznawczym tego regionu, a z drugiej - stanowią zagrożenie dla użytkowników dróg. Chroniąc przyrodę, trzeba brać pod uwagę również aspekt bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Należy dążyć do rozwiązań, w których można połączyć bezpieczeństwo bez konfliktu z przyrodą.


prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

mgr inż. Leszek Kornalewski, kierownik zespołu Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego