IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

LIX Techniczne Dni Drogowe PDF Print

There are no translations available.

30 listopada 2016
Za nami LIX Techniczne Dni Drogowe, będące jednym z punktów programu obchodów 70 lecia działalności SITK RP. W dniach 23-25 listopada 2016 w Cedzynie pod Kielcami na temat teraźniejszości i przyszłości drogownictwa rozmawiali przedstawiciele świata nauki, zarządców dróg i firm drogowych.

 

Dyskutowano między innymi o zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, aspektach prawnych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, a także doświadczeniach i problemach występujących przy przeprowadzaniu projektów drogowych.
Wśród mówców był prof. Leszek Rafalski, który w swoim wystąpieniu wskazał najważniejsze wyzwania stojące przed polskim drogownictwem przy realizacji programu budowy dróg i autostrad. Zreasumował także korzyści, jakie przyniosła Polsce organizacja konferencji Transport Research Arena - TRA2016.

 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z prof. Leszkiem Rafalskim dla portalu ViaExpert, podsumowującego obrady konferencji.

Rozmawiała Anna Rogalińska.