Wizyta prof. Michaela Wistuby w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów Print

There are no translations available.

27 grudnia 2016
Na zaproszenie prof. Adama Zofki,  IBDiM odwiedził prof. Michael Wistuba, kierownik laboratorium drogowego z Technische Universität Braunschweig.
Celem wizyty była wymiana wzajemnych doświadczeń oraz zapoznanie gościa z  działalnością Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych przez Zakład Technologii Nawierzchni, Zakład Diagnostyki Nawierzchni oraz Zakład Geotechniki i Fundamentowania.

Po ogólnej prezentacji, w której uczestniczyli: prof. Adam Zofka, prof. Mirosław Graczyk, dr inż. Andrzej Urbanik, Monika Kowalska-Sudyka i Jacek Sudyka, rozpoczęło się zwiedzanie laboratoriów.

 


Zakład Technologii Nawierzchni, obok prof. Zofki, przedstawiali dr inż. Wojciech Bańkowski oraz Maciej Maliszewski.
Bogactwo urządzeń i laboratoriów mobilnych, będących w dyspozycji Zakładu Diagnostyki Nawierzchni, zaprezentował Jacek Sudyka.
O pracy Zakładu Geotechniki i Fundamentowania i aparaturze badawczej opowiedział dr inż. Cezary Kraszewski.

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Edyta Kaniuk