Aktualizacja akredytacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Print

There are no translations available.

3 marca 2017

Dnia 22 lutego 2017 roku Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o aktualizacji zakresu akredytacji jednostki certyfikującej wyroby.
Decyzja uprawnia Instytut do certyfikacji:
- stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
- zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych
w systemie krajowym, w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).



Potwierdzeniem uprawnień Instytutu Badawczego Dróg i Mostów są obecnie Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 052 z 31.07.2015 r. oraz Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby nr AC 052 z 22.02.2017 r.

 

Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 052


Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby