Konferencja Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych Print

There are no translations available.

12 maja 2017

W czasie, zakończonej właśnie, XXIII edycji Targów Autostrada-Polska Instytut zorganizował konferencję Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych. Uroczystego otwarcia dokonali: Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w MIiB, Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dr Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce oraz prof. Leszek Rafalski, Dyrektor IBDiM.

 Nowatorska formuła programu RID, nowe rozwiązania, które pojawią się w obszarach: technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, brd, zarządzaniu siecią drogową, ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, sposobach ochrony otoczenia dróg i wielu innych wzbudziły duże zainteresowanie uczestników.
W tym dwudniowym wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciele konsorcjów realizujących projekty w ramach programu RID, reprezentanci MIiB, GDDKiA, firm związanych z branżą drogową, biur projektowych oraz studenci i media.

 

 

Poszczególne projekty prezentowali:


RID-I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu - prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
RID-I/25 Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych - prof. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska,
RID-I/37 Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw - dr inż. Albin Garbacik, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
RID-I/32 Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie - dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB,
RID-I/68 Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem – dr inż. Wojciech Chmiel, Akademia Górniczo-Hutnicza,
RID-I/76 Ochrona przed hałasem drogowym - prof. Marian Tracz, Politechnika Krakowska, dr inż. Krystian Woźniak, Politechnika Krakowska, dr hab. inż. Karol Kowalski, Politechnika Warszawska,
RID-I/44 Miejsca parkingowe na MOP - dr hab. Nguyen Hung Son, Uniwersytet Warszawski,
RID-I/64 Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska
RID-I/67 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. Wojciech Witkowski, Politechnika Gdańska, dr inż. Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska,
RID-I/50 Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu - dr inż. Krzysztof Ostrowski, Politechnika Krakowska,
RID-I/55 Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu - dr inż. Piotr Szagała, Politechnika Warszawska
RID-I/62 Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu - dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska
RID-I/33 Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - prof. Adam Tarnowski, Instytut Transportu Samochodowego,
RID-I/36 Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu – mgr inż. Mikołaj Kruszewski, Instytut Transportu Samochodowego,
RID-I/41 Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - dr inż. Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego.


Stan zaawansowania każdego projektu oceniał jego opiekun z GDDKiA.
Sesje prowadzili: prof. Leszek Rafalski, prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Edyta Kaniuk, Krzysztof Włodarczyk