Badania dróg w Norwegii Print

There are no translations available.

1 sierpnia 2017

Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Norweskiej Administracji drogowej zrealizował pracę badawczo-rozwojową mającą na celu wdrożenie pomiarów nośności nawierzchni sieci drogowej z wykorzystaniem laserowego ugięciomierza Traffic Speed Deflectometer TSD. Pomiary zostały przeprowadzone na wytypowanych odcinkach dróg o łącznej długości około 5000 km. Były to odcinki o zróżnicowanej konstrukcji, funkcji i klasie nawierzchni, a ich lokalizacja obejmowała kilka regionów Norwegii.

Zakończono także prace analityczne, a uzyskane wyniki posłużyły zarówno do oceny nośności sieci drogowej Norwegii jak i określeniu standardów, według których pomiary tego typu będą realizowane w przyszłości.