Odcinek testowy drogi wykonany w ramach projektu InnGA Print

There are no translations available.

6 września 2017
W dniach 22-28 sierpnia 2017 firma Budimex S.A. wykonała odcinek testowy na drodze krajowej nr 78 w km 182+450 – km 183+450 z zastosowaniem mieszanek z granulatem asfaltowym.
Ułożone zostały dwie warstwy konstrukcyjne:
•    warstwa ścieralna SMA 11 45/80-55 (30% granulatu),
•    warstwa wiążąca ACWMS16 20/30 (50% granulatu).
W uzgodnieniu z GDDKiA zastosowano mieszanki o dużej zawartości granulatu asfaltowego, przekraczającej granice dopuszczalne w aktualnych wymaganiach technicznych.Budowa poprzedzona była badaniami laboratoryjnymi, próbami produkcyjnymi oraz wykonaniem odcinka próbnego na ulicy Kieleckiej w Jędrzejowie, w których uczestniczył Zakład Technologii Nawierzchni IBDiM pod kierunkiem dr. inż. Wojciecha Bańkowskiego oraz Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych Politechniki Warszawskiej.
Obecnie prowadzone są prace związane z monitoringiem odcinka i badaniami laboratoryjnymi.

Prace są wykonywane w ramach projektu InnGA: Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno- asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej.

 

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR i realizowany w ramach III Konkursu Innotech

 

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Andrzej Szyller, Budimex S.A.