I Spotkanie Rady Programowej konferencji Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych Print

There are no translations available.

29 września 2017

W siedzibie Instytutu odbyło się I Spotkanie Rady Programowej konferencji Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych. Konferencja ta, będzie kontynuacją cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe.
Członków Rady przywitał prof. Leszek Rafalski, który jako punkt pierwszy obrad zaproponował dokonanie wyboru przewodniczącego Rady Programowej. Jednogłośnie zagłosowano na kandydaturę prof. IBDiM dr hab. inż.. Adama Zofki.

 


Następnie omówiono zakres tematyczny, zasady przyjmowania, oceny i prezentacji referatów. Dyskusję wywołały warunki ich publikacji.


Rada przyjęła zaproponowany terminarz prac.


Skład Rady Programowej:
dr inż. Wojciech Bańkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, Politechnika Białostocka
prof. IBDiM dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska
dr inż. Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Politechnika Warszawska
dr Lech Krysiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Jerzy Kukiełka, Politechnika Lubelska
dr hab. inż. Piotr Mackiewicz, Politechnika Wrocławska
mgr inż. Tomasz Mechowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Mieczysław Słowik, Politechnika Poznańska
mgr inż. Jacek Sudyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – przewodniczący


kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Krzysztof Włodarczyk