I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Print

There are no translations available.

4 września 2017

W Jachrance, 29 września 2017 r., odbył się I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Obrady podzielone były na cztery panele tematyczne. Pierwszy dotyczył nawierzchni drogowych: bitumicznych i cementowych. Prowadził go prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a uczestnikiem był prof. Dariusz Sybilski.

W kolejnym, z udziałem Tomasza Mechowskiego,  omówiono czynniki wpływające na brd z uwzględnieniem pojazdów autonomicznych. Kompleksowe zarządzanie siecią drogową było tematem panelu trzeciego. Dyskutowano o wyzwaniach związanych z siecią dróg i nowoczesnymi narzędziami zarządzania. Z ramienia IBDiM wypowiadali się: prof. Leszek Rafalski oraz prof. IBDiM dr hab. inż. Adam Zofka. prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza reprezentował Instytut w panelu czwartym poświęconym ekologii i ekonomii. Tematami przewodnimi tej części spotkania były przejścia dla zwierząt oraz hałas.


Kongres zakończyły obchody 70-lecia laboratoriów drogowych.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - GDDKiA