Wizyta Marka Chodkiewicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w IBDiM Print

There are no translations available.

11 kwietnia 2018

W dniu 9 kwietnia br. Minister Marek Chodkiewicz złożył wizytę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.
Prezentacja działalności IBDiM rozpoczęła się od zwiedzania Zakładu Betonu. Jego kierownik, mgr inż. Danuta Bebłacz i kierownik Laboratorium Betonu mgr inż. Przemysław Kamiński omówili metody badania betonów i mieszanek betonowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, a także wpływ dodatków i domieszek na trwałość betonu w polskich warunkach klimatycznych.

 Kierownik Laboratorium Geotechniki inż. Mieczysław Przygoda omówił działalność Zakładu Geotechniki, a w szczególności badania gruntów, kruszyw, geosyntetyków oraz wzmacnianie i ulepszanie gruntów a także zastosowanie nowych materiałów i odpadów przemysłowych w konstrukcjach drogowych i kolejowych.


Zakład Technologii Nawierzchni zaprezentował kierownik dr inż. Wojciech Bańkowski wraz z zespołem. Pokazał metod y badania lepiszczy, kruszyw, wypełniaczy, dodatków, farb, emulsji, mieszanek mineralno - bitumicznych oraz materiałów do oznakowania pionowego i poziomego. Przedstawił także obecne badania dot. recyklingu nawierzchni asfaltowych oraz najnowsze dodatki do modyfikacji asfaltu.


Możliwości badawcze Zakładu Diagnostyki Nawierzchni omówił kierownik mgr inż. Tomasz Mechowski. Zaprezentował sprzęt pomiarowy, będący w dyspozycji Zakładu, umożliwiający wykonywanie pomiarów wszystkich parametrów eksploatacyjnych nawierzchni drogowych i lotniskowych. Poinformował także, o możliwościach w zakresie badania nośności nawierzchni drogowych w sposób ciągły ugięciomierzem laserowym TSD.


Mgr inż. Michał Karkowski, zastępca kierownika Zakładu Telematyki i Systemów Zarządzania przedstawił zasady działania Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów, dotychczasowe jego wdrożenia w zakresie ważenia pojazdów w ruchu, a następnie pokazał metody badania barier i innych urządzeń brd.


Minister zapoznał się także z eksponatami Pontiseum, muzeum mostów wydobytych z dna Wisły.


Po zwiedzeniu laboratoriów omówiono z min. M. Chodkiewiczem kierunki i zasady prowadzenia prac badawczych i eksperckich przez IBDiM na rzecz Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych zarządców dróg. Ze strony dyrekcji Instytutu w spotkaniu uczestniczyli prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM oraz jego zastępcy: prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza i mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka.

Zdjęcia - Krzysztof Włodarczyk

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć