IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pod kierunkiem Instytutu powstała propozycja nowego systemu wymagań technicznych w mostownictwie PDF Print

There are no translations available.

7 kwietnia 2020
W marcu 2020 r. został podpisany protokół odbioru pracy p.t. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich”, która na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury była realizowana przez 15 miesięcy, od października 2018 r.

Efektem pracy jest propozycja nowych wymagań w mostownictwie do przyjęcia jako obligatoryjne przepisy techniczno – budowlane oraz seria WRM – wytycznych mostowych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wykonawcą pracy było Konsorcjum, którego Liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W skład Konsorcjum weszły uczelnie i jednostki projektowo-badawcze. Koordynatorem pracy był prof. Janusz Rymsza z IBDiM, a zespołami autorskimi kierowali wybitni specjaliści:
• prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej
• prof. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej,
• dr hab. Apoloniusz Kodura z Politechniki Warszawskiej,
• prof. Marek Mistewicz z IBDiM,
• prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej,
• prof. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Recenzentem pracy był prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej.

W ramach pracy powstały następujące dokumenty:
• Projekt obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie
• Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem (WRM-11)
• Wytyczne obliczania świateł mostów i przepustów hydraulicznych (WRM-12)
• Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-31)
• Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-32)
• Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich (WRM-41)
• Wytyczne projektowania wentylacji tuneli drogowych
• Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-51)
• Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich (WRM-71)
• Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-72)
• Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich (WRM-81)
• Powiązanie wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich z technologią BIM.