Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki Print

There are no translations available.

17 lutego 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 9 lutego 2021 r. opublikowało komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

 

 

Wykaz sporządzono na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem projektu wykazu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).

Załączniki:

- wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (pdf),

- wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (pdf),

- wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych (xlsx),

- wykaz ważniejszych czasopism z obszaru działalności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, wpisanych na listę Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowaną 9.02.2021 r., wraz z przyznaną liczbą punktów (pdf).

 

Nasz kwartalnik "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" uzyskał 40 pkt, zachęcamy do publikowania oryginalnych artykułów.

 

źródło: www.gov.pl